Hrubieszów: Sesja pod specjalną ochroną

Hrubieszów nie mamy w chwili obecnej podstaw prawnych, ani możliwości technicznych do przeprowadzenia sesji Rady Miasta w trybie on-line. Ostatnie obrady odbyły się jednak z zachowaniem wysokich standardów sanitarno – epidemiologicznych.

Reklamy

 

Konieczność odbycia sesji wynikała z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasta oraz spełnienia obowiązków ustawowych nałożonych na samorząd. Sesja została przeprowadzona w sposób zapewniający wszystkim biorącym udział w obradach jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Ograniczona została tematyka obrad do przyjęcia uchwał niezbędnych dla funkcjonowania miasta oraz wynikających z przepisów prawa. Sala była zdezynfekowana i ozonowana. Każdy uczestnik obrad miał zapewnione środki ochrony indywidualnej – rękawiczki, maseczki i środki do dezynfekcji.

Reklamy

Zapewniono również bezpieczne odległości pomiędzy uczestnikami sesji. Ograniczono do niezbędnego minimum udziału w sesji pracowników Urzędu Miasta.

Do radnych zaapelowano o samokontrolę stanu zdrowia oraz o nieprzychodzenie na sesję w przypadku podejrzenia jakiejkolwiek infekcji. Do mieszkańców, mediów i przewodniczących osiedli skierowano z kolei apel o rezygnację z osobistego uczestnictwa w obradach.

– Dziękuję Radnym Rady Miejskiej za ich obecność, co umożliwiło nam dalsze funkcjonowanie oraz wyrozumiałość i solidarność wobec koleżanek i kolegów Radnych, którzy z rożnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w obradach i wczesniej usprawiedliwili swoją nieobecność – informuje burmistrz Marta Majewska. – Mamy nadzieję, że to była ostatnia sesja wysokiego ryzyka i „otrzymamy” konkretne przepisy, które umozliwią samorządowi „normalne” funkcjonowanie w tym trudnym czasie. W każdym razie my się technicznie już przygotowujemy do obrad w pełni „zdalnych”.

 

fot. UM Hrubieszów