23 maja 2024

Hrubieszów: Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców miasta

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, w celu zapewnienia partycypacyjnego charakteru LSR, organizuje na terenie miasta Hrubieszów spotkanie konsultacyjne.


Spotkanie przeprowadzone zostanie w dniu 30.09.2015r. w godz. 10:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Hrubieszowskiego Dom Kultury ul. 3 Maja 7, 22-500  Hrubieszów.

Głównymi tematami poruszanymi w jego trakcje będzie analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru przewidzianego do realizacji Strategii, a także formułowanie celów Strategii.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych,  w szczególności przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020