30 września 2023

Hrubieszów: SPZOZ poszukuje kierownika zespołu techników elektroradiologii

SPZOZ w Hrubieszowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku kierownika zespołu techników elektroradiologii Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej.

Reklamy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku kierownika zespołu techników elektroradiologii Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej.

Kwalifikacje wymagane od kandydatów określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w spraw sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Reklamy

Kontakt w tej sprawie – tel. 84 696 32 96, e-mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl.

­

Reklamy

(info: SPZOZ Hrubieszów, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Alicja Jarosińska wybrana dyrektorem hrubieszowskiego SPZOZ

Alicja Jarosińska wybrana dyrektorem hrubieszowskiego SPZOZ


LubieHrubie na Instagramie