Hrubieszów: Strażnicy przeszkolili nauczycieli i urzędników

Ponad 50 osób przeszkolili funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak pracować z trudnym podopiecznym”

Reklamy

 

Tym razem szkolenie skierowane było do nauczycieli i wychowawców z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. W zajęciach zorganizowanych w sali konferencyjnej Powiatowego Zespołu placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie uczestniczyło ponad pięćdziesiąt osób.

Pierwszy model szkoleniowy przeprowadzony został przez kpt. Grzegorza Korońskiego oraz ppor. Adriana Małeckiego i miał na celu przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu ochrony prawnej oraz postępowania z agresywnym oraz roszczeniowym petentem. Model praktyczny dotyczący m.in. zasad projektowania bezpiecznego miejsca pracy oraz technik obrony w przypadku nagłego ataku lub innego nieprzewidywalnego zachowania osoby przeprowadził chor. Paweł Sagadyn – funkcjonariusz działu ochrony (instruktor samoobrony).

Reklamy

Wystąpienia funkcjonariuszy w modelu teoretycznym dotyczyły tematów: szczególnej ochrony prawnej jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni, z tytułu wykonywania swojego zawodu oraz stosowania właściwej komunikacji w sytuacji kryzysowej. Zwrócono tu szczególną uwagę na wypracowanie odpowiedniej reakcji na pierwszy kontakt z „trudnym klientem” czy możliwej do zrealizowania taktyki rozmowy.

Wskazano ponadto na najczęściej występujące bariery komunikacyjne. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jakie jest podłoże zachowań niedostosowanych, jakie są profile osobowości sprawców, dlaczego ludzie zachowują się agresywnie i jak postępować w sytuacjach zagrożenia agresją ze strony napastnika.

Psycholodzy z Zakładu Karnego w Hrubieszowie przygotowali także dla odbiorców kampanii poradniki pt. „ Jak radzić sobie ze stresem”. Znajdują się tam praktyczne techniki i strategie radzenia sobie ze stresem, oraz wskazówki co robić aby uniknąć nadmiernego przeciążenia pracą. W części praktycznej funkcjonariusz działu ochrony przeprowadził zajęcia z zakresu technik obrony m.in w przypadku nagłego ataku lub innego nieprzewidywalnego zachowania podopiecznego.

Służba Więzienna w ramach prowadzonej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak pracować z trudnym podopiecznym” postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami i przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli szeroko rozumianej administracji publicznej, którzy w swojej pracy mają kontakt z trudnym podopiecznym.

To funkcjonariusze Służby Więziennej przez 24h na dobę pracują w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, których niejednokrotnie prezentowana postawa, charakter popełnionych czynów jest efektem wysokiego stopnia demoralizacji.

Praca z trudnym, roszczeniowym klientem, który stosuje agresję werbalną i fizyczną stanowi zagrożenie dla osób, które w swojej pracy spotykają się z takimi zachowaniami. Głównym celem wymienionej kampanii jest wyposażenie urzędników w podstawową wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc im bezpieczniej wykonywać codzienne obowiązki.

 

Więcej zdjeć >>

 

(Opracowanie: ppor. Adrian Małecki / fot. ZK Hrubieszów)