Hrubieszów: Strażnicy szkolili kuratorów

23 października, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie, realizując kolejną edycję kampanii „Bezpieczni w służbie i pracy”, przeszkolili kuratorów zawodowych.

Reklamy

 

W zajęciach zorganizowanych w świetlicy Zakładu Karnego w Hrubieszowie uczestniczyła grupa kuratorów z I Zespółu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych z Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.

Wykonywane przez kuratorów sądowych obowiązki na pewno nie należą do najłatwiejszych. Podobnie jak funkcjonariusze Służby Więziennej, na co dzień spotykają się z osobami mającymi poważne problemy, nie tylko z zachowaniem norm społecznych, ale również z kontrolowaniem własnej agresji czy uzależnieniami. Często bywa, że aby wyjść z takiego spotkania „obronną ręką”, należy wykazać się konkretnymi umiejętnościami.

Szkolenie podzielone było na dwa moduły – teoretyczny i praktyczny. Moduł teoretyczny przeprowadzony został przez radcę prawnego, psychologa i wychowacę. W module praktycznym podstawowe techniki obronne zaprezentował funkcjonariusz SW – inskruktor samoobrony.

Radca Prawny st. szer. Małgorzata Ryszkiewicz – Wojciechowska przedstawiała zagadnienia dotyczące szczególnej ochrony prawnej, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni, z tytułu wykonywania swojego zawodu. Ppor. Adrian Małecki – wychowawca działu penitencjarnego, zaprezentował tematykę prowadzenia rozmów w sytuacji konfliktowej.

Na zakończenie modułu teoretycznego, ppor. Agnieszka Stankiewicz – psycholog, przedstawiła problem wypalenia zawodowego w połączeniu z możliwymi do domowego zastosowania technikami relaksacji. W części praktycznej, funkcjonariusz działu ochrony – chor. Paweł Sagadyn, przeprowadził zajęcia z zakresu technik obrony m.in w przypadku nagłego ataku lub innego nieprzewidywalnego zachowania podopiecznego.

Kampania pod nazwą „Bezpieczni w służbie i pracy – czyli jak pracować z trudnym podopiecznym” adresowana jest do urzędników państwowych i samorządowych różnego szczebla, jak również pracowników miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych oraz pozostałych pracowników publicznych. Głównym celem orgnizowanych szkoleń jest wyposażenie urzędników w podstawową wiedzę i umiejętności, które pomogą im w sposób bezpieczny wykonywać codzienne obowiązki w kontakcie z tzw. trudnym petentem.

 

Więcej zdjęć >>

 

opracowanie: ppor. Adrian Małecki

źródło: ZK w Hrubieszowie