17 lipca 2024

Hrubieszów: Pożegnania w 2 Pułku Rozpoznawczym

28 września wśród licznie przybyłych żołnierzy i pracowników RON w Sali Tradycji Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego uroczyście pożegnano mjr. Andrzeja Kołodzieja.

Reklamy

 

Służbą wojskową rozpoczął w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w latach 1991-96, po ukończeniu szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowiskach od dowódcy plutonu po dowódcę batalionu w 11 pułku radioelektronicznym.

W 2002 roku kontynuował służbę w 2 Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym, na stanowisku Oficera Sekcji Operacyjnej, a od 2011 r. jako Szef Sekcji Wychowawczej.

Reklamy

W imieniu wszystkich zgromadzonych Dowódca Pułku cz.p.o. ppłk Wiesław TELACKI  życzył odchodzącemu oficerowi dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Pożegnanie zakończyło wspólne zdjęcie oraz wpis do Księgi Pamiątkowej Pułku.

Reklamy

 

Zdjecia >>


***


POŻEGNANIE ŻOŁNIERZY REZERWY

 

20 października 2017 r. w Sali Tradycji Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego wz.  ppłk Mirosław BISZCZAT pożegnał żołnierzy rezerwy odbywających krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe. Dowódca serdecznie podziękował żołnierzom za zaangażowanie podczas szkolenia, a najlepszych wyróżnił listem gratulacyjnym.

 

Zdjęcia >>


 

Tekst i zdjecia: sekcja wychowawcza 2.pr