29 września 2023

Hrubieszów: Stypendium szkolne 2013/2014. Złóż wniosek o przyznanie świadczenia

Od 1 do 15 września 2013 roku w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, Urzędu Miasta Hrubieszów ul. 3 go Maja 15 można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014.

Reklamy

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegów pracowników służ społecznych wnioski można składać do 15 października 2013 r.

Pomoc materialną może otrzymać uczeń, który jest mieszkańcem miasta Hrubieszowa, i dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł miesięcznie.

Reklamy

Przy składaniu wniosku obowiązuje dochód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku.

 

Regulamin

Reklamy

Wzór oświadczenia

Wzór wniosku


źródło: UM Hrubieszów