23 września 2023

Hrubieszów: Święto Służby Więziennej. Awanse i odznaczenia [ZDJĘCIA]

Z okazji święta Służby Więziennej, 24 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Hrubieszowie odebrało awanse na wyższe stopie służbowe. Przyznano również trzy odznaki „Za zasługi dla więziennictwa”.

Reklamy

Święto Służby Więziennej

29 czerwca Służba Więzienna obchodzi święto patrona formacji. Od 2022 r. zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej jest nim św. Paweł, zwany Apostołem Narodów.

Reklamy

Święty Paweł Apostoł został ustanowiony duchowym opiekunem formacji na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej, wydanego 21 czerwca 2018 r. Dla Służby Więziennej był to moment historyczny, ustanowiony po niemal stu latach od powołania formacji przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

„Omnibus omnia factus sum – „Stałem się wszystkim dla wszystkich” – to motto św. Pawła charakteryzuje tych, którzy służą, pomagają, wspierają. Tak, jak funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oraz ci, którzy działają na jej rzecz.

Reklamy

Uroczysta odprawa

Uroczysta odprawa z okazji święta Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyła się 7 lipca 2023 roku. Na początku uroczystości, dyrektor jednostki ppłk Mariusz Sokół, wygłosił przemówienie, dziękując funkcjonariuszom za zaangażowanie w realizowane zadania. 

„Nasza Służba jest bardzo odpowiedzialna i trudna, wymaga nie tylko bardzo dobrego przygotowania w wymiarze teoretycznym i praktycznym, lecz także szczególnych cech charakteru, hartu ducha i odwagi, jak również empatii i wrażliwości. Dziś Służba Więzienna to jedna z najliczniejszych, nowoczesna i dostosowana do najwyższych standardów formacja pełniąca istotną rolę w działaniach na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Realizacja celów jej istnienia jest jednak niemożliwa bez zaangażowania, determinacji i dobrej woli ludzi wkładających trud w codzienną służbę”.

Dyrektor jednostki pogratulował odznaczonym i awansowanym. Ponadto złożył życzenia bliskim funkcjonariuszy, podkreślając jak ważne jest wsparcie rodziny.

Awanse i odznaczenie

Po uroczystych przemówieniach nastąpiło odczytanie rozkazów, na mocy których awansowano funkcjonariuszy jednostki. Spośród wszystkich funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe awansowano: 4 oficerów, 7 chorążych, 10 podoficerów oraz 3 szeregowych.Więcej zdjęć na stronie ZK w Hrubieszowie →

Źródło: Zakład Karny w Hrubieszowie

opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

zdjęcia: mł. chor. Anna Malinowska – Niszta


Hrubieszowski zakład karny charytatywnie [ZDJĘCIA]

Hrubieszowski zakład karny charytatywnie [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →