18 lipca 2024

Hrubieszów: Tour de Lubelskie – rowerowy rajd dla wszystkich

Zapraszamy do udziału w rajdzie rowerowym „Tour de Lubelskie”, który odbędzie się w sobotę 9 lipca. Dla pierwszych 100 uczestników – koszulki i gadżety.

Reklamy

Trasa rajdu: Hrubieszów – Dziekanów – Moroczyn – Teptiuków – Gródek – Hrubieszów.

Zapisy w godz. 9.00 – 10.50 w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Pierwszych 100 zapisanych uczestników otrzyma koszulki i gadżety rajdowe.

Reklamy

Start o godz. 11.00 – HOSiR, zakończenie imprezy około godz. 16.00 – HOSiR.

W trakcie rajdu odbędą się konkursy z nagrodami.

Reklamy

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach”.

­

Regulamin rajdu rowerowego „Tour de Lubelskie”

Cel imprezy:

Promocja turystyki rowerowej, masowego kolarstwa i czynna forma wypoczynku.

Promocja miasta Hrubieszowa.

Promocja Lubelszczyzny.

Promocja wyścigu „Tour de Pologne”.

Organizator:

Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach’’ 22-500 Hrubieszów ul. Ciesielczuka 2 [ HOSiR] Tel. 84/6962381

Termin i miejsce: 09.07.2022r Hrubieszów – Dziekanów – Moroczyn – Gródek – Hrubieszów

Długość trasy – 30 km

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa:

W rajdzie mogą brać udział wszyscy chętni.

Zapisy odbywać się będą w dniu rajdu od godz. 9.00- 10.50 przy hali HOSiR.

Start o godz. 11.00. Przyjazd uczestników na metę ok. 13:30.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie Rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.

Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

Uczestnicy Rajdu zostają ubezpieczeni przez organizatora.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.

Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.

Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.

W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.

Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.

Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.

Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione!!!

Na trasie zabrania się:

Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

Niszczenia przyrody,

Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora:

Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

Postanowienia końcowe:

Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

Zgłoszenie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

PROGRAM RAJDU ROWEROWEGO „TOUR DE LUBELSKIE”

Start o godz. 11.00 (HOSiR) wszyscy rowerzyści wyjeżdżają na trasę (uczestnicy zostają podzieleni na grupy 15 osobowe prowadzący – komandor rajdu)

Trasa – Hrubieszów – Dziekanów – Moroczyn – Gródek (przy miejscach historycznych przystanek)

Przyjazd uczestników na metę ok. 13:30

13:30 poczęstunek

14:00 I konkurs – jazda bez pedałów odpychanie nogami

14:30 II konkurs – jazda w dużych butach

15:00 III konkurs – sport /Tour de Pologne/

Uczestnicy każdego konkursu zostaną podzieleni na 2 grupy młodzież do 18 lat i dorośli ponad 18 lat

16:00 Zakończenie – wręczanie nagród uczestnikom konkursu.

­

(info, grafika: HnR)


Zobacz też:

Czy wiesz, że…? Dwukrotnie w Hrubieszowie gościł Tour de Pologne

Czy wiesz, że…? Dwukrotnie w Hrubieszowie gościł Tour de Pologne