17 kwietnia 2024

Hrubieszów uruchomił e-platformę elektronicznej administracji

Urząd Miasta Hrubieszowa uruchomił e-platformę elektronicznej administracji, która umożliwia mieszkańcom korzystanie z obsługi drogą elektroniczną i ułatwia załatwienie spraw urzędowych.

 

W ramach projektu pn. „Cyfrowy Urząd w Twoim domu – Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszowa”, dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, uruchomiona została w naszym mieście e-platforma elektronicznej administracji.

 

Zintegrowana platforma wymiany danych dostępna pod adresem:

https://e-platforma.miasto.hrubieszow.pl/ 

 

Umożliwia ona mieszkańcom korzystanie m.in. z następujących e-usług:

– e-usługa elektronicznej obsługi rady,

– e-podatki,

– e-nieruchomości i planowanie przestrzenne,

– e-woda i ścieki,

– e-gospodarka odpadami,

– e-usługa elektroniczny dziennik,

– e-system zarządzania obsługi petentów,

– e-zgłoszenie awarii, usterki, problemu,

– e-przedsiębiorca,

– e-konsultacje,

– e-obywatel,

– e-ubezpieczenie społeczne, ochrona zdrowia.

 

Uruvhomienie platformy ma na celu zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych oraz wzrost dostępności e-usług dla mieszkańców Hrubieszowa, co ma przyczynić się m.in. do wspomagania procesów w urzędzie, scentralizowania rejestru zawierającego wszystkie dokumenty z możliwością przeglądu wykonanych czynności, uporządkowania procesów obsługi mieszkańców, automatyzacji części czynności wykonywanych przez pracowników, pozytywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie liczby dokumentów w formie papierowej i przede wszystkim do możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania dokumentu w postaci papierowej.

Wartość całkowita projektu wynosi 2 580 306 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 2 116 976 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

info: UM Hrubieszów