23 maja 2024

Hrubieszów: W rocznicę zbrodni wołyńskiej

11 lipca 2020 obchodzić będziemy 77 rocznicę zbrodni wołyńskiej – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.

Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie, Stowarzyszenie oraz Zespół Wokalny „Hubal”, Środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej koło w Hrubieszowie zapraszają na uroczysta Mszę Świętą w sobotę 11 lipca 2020 r. o godzinie 17:30.

Uroczystości Honorowym Patronatem Objęła Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pani Marta Majewska.

W sobotę 11 lipca 2020 r. – w 77. rocznicę zbrodni wołyńskiej obchodzony jest w Polsce po raz czwarty, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień ten został ustanowiony 22 lipca 2016 r. specjalną uchwałą Sejmu. 11 lipca to rocznica tzw. „Krwawej niedzieli” z 1943 r., podczas której na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach. W niedzielę 11 lipca 1943 roku oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim.

Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku. Badacze obliczają, że tylko tego jednego dnia mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków – głównie kobiet, dzieci i starców. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, nierzadko w kościołach podczas Mszy św. i nabożeństw.

Powszechnie przyjęło się, że 11 lipca obchodzona jest rocznica zbrodni wołyńskiej. Zbrodnię, kwalifikowaną przez pion śledczy IPN jako ludobójstwo, przeprowadzili nacjonaliści ukraińscy z OUN-B i UPA na ludności polskiej Wołynia, Galicji Wschodniej, a także części Lubelszczyzny, Podkarpacia i Polesia. Szacuje się, że w jej wyniku w latach 1943–1945 zamordowano ok. 100 tys. Polaków.