15 lipca 2024

Hrubieszów: Wielkanocny Koszyk Wielkich Serc – zebrano 405 kg żywności oraz ponad 1.500 złotych

W czasie kwesty „Wielkanocny Koszyk Wielkich Serc”, która odbyła się w hrubieszowskich sklepach w dniach 15 – 16 marca, zebrano 405 kg żywności oraz datki pieniężne w wysokości 1.561 zł.

Reklamy

 

PROTOKÓŁ ZE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCIOWEJ I KWESTY

„Wielkanocny Koszyk Wielkich Serc” zorganizowanej w dniach 15-16.03.2018 roku w Hrubieszowie i przekazania produktów wraz z datkami, zgromadzonych z udziałem wolontariuszy z SP nr 1 i 3 w Hrubieszowie, OHP, Technikum ZDZ, SP w Werbkowicach i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie.

Reklamy

Komisja wyłoniona z organizatorów w składzie:

Anna Karkuszewska – SP nr 1 w Hrubieszowie

Reklamy

Marzanna Bednarczuk – SP nr 3 w Hrubieszowie

Monika Jabłońska – OHP w Hrubieszowie

stwierdza, że po przeliczeniu produktów żywnościowych w dniach 15 – 16.03.2018 roku zebrano 405,031 (czterysta pięć kilogramów trzydzieści jeden dekagramów) oraz datki pieniężne w wysokości 1.561,78 (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy), które zdeponowano na rachunku bankowym stowarzyszenia.

Zbiórkę i kwestę przeprowadzono w pobliżu największych placówek handlowych w Hrubieszowie z przeznaczeniem na działalność statutową stowarzyszenia i wsparcie dzieci ze szkół hrubieszowskich i szkoły w Werbkowicach, które cierpią na niedożywienie i głód. Zebrane produkty podzielono proporcjonalnie na części w zależności od ilości wolontariuszy uczestniczących w zbiórce z każdej szkoły, hufca i stowarzyszenia.

Następnie przekazano produkty do pedagoga szkolnego lub reprezentanta, którzy przygotowali listę dzieci wymagających wsparcia paczkami żywnościowymi.

Zebrane środki będą wydatkowane na działalność statutową stowarzyszenia i  na wsparcie uczniów ze szkół uczestniczących w zbiórce.

 

***

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

Szczególne podziękowania kierujemy dla wszystkich darczyńców oraz wolontariuszy. Wasza empatia, wrażliwość i dobroć budzą nasz największy szacunek. To dzięki tej ofiarności osobom korzystającym z pomocy żyje się łatwiej i piękniej. Jesteście wzorem do naśladowania nie tylko dla Waszych koleżanek i kolegów, ale i dla całej społeczności.

Za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność z serca dziękują rodzice!

 

źródło: SE „Razem”