29 lutego 2024

Hrubieszów: Wierność bł. Karoliny Kózki – Etap Rejonowy Konkursu

21 października 2016 r. w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie (Kościuszko) odbył się Etap Rejonowy Konkursu „Wierność bł. Karoliny Kózki”.

Reklamy


Uczestniczyli w nim 23 uczniów z 7 szkół gimnazjalnych: Zespół Szkól w Białopolu, ZSM nr 2 w Hrubieszowie, ZSM nr 3 w Hrubieszowie, Gminny Zespół Szkół w Dołhobyczowie, Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach, Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie oraz 11 uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych: ZS nr 1 w Hrubieszowie, ZS nr 3 w Hrubieszowie, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie oraz Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie.

Po powitaniu uczniów i opiekunów przez gospodarza szkoły Pana Dyr. Dariusza Szadowskiego i wspólnej modlitwie, rozpoczęło się zmaganie z pytaniami konkursowymi. Oprócz wspólnych rozmów, poczęstunku nie zabrakło dobrej atmosfery panującej w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, którego patronką jest bł. Karolina Kózkówna.

Reklamy

Etap diecezjalny Konkursu odbędzie się 14 listopada 2016 r. w Zamościu o godz. 10.00 w salce przy kościele MB Królowej Polski.

Zanim to nastąpi, w dniach 28 – 29 października organizujemy wspólny wyjazd młodzieży KSM i Konkursowiczów do Zabawy, gdzie żyła i poniosła śmierć męczeńską bł. Karolina.

Jako organizatorzy Konkursu dziękujemy Konkursowiczom, ich opiekunom oraz Panu Dyr. Dariuszowi za udostępnienie szkoły, gościnność, a Gronu Pedagogicznemu, Pani Pielęgniarce oraz uczniom ZS nr 3 za pomoc w przygotowaniu Konkursu.

 

Ks. Stanisław Książek