23 maja 2024

Hrubieszów: Więźniowie ukończyli kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, odbył się jeden cykl aktywizacji zawodowej z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który ukończyło 12 osadzonych.

W związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w roku 2021 r. w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbył się jeden cykl szkoleniowo – aktywizacyjny pn. ” Nowoczesne wykończenie wnętrz” wraz z modułem aktywizacji zawodowej i zajęciami z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs ukończyło 12 osadzonych. Udział w kursie dał osadzonym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, a zdobyta wiedza i umiejętności będą pomocne przy szukaniu zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Wartość projektu wyniosła 129 291 682,28 zł, a wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: to 108 967 029,82 zł.

­

(info: ZK Hrubieszów / opr.: por. Adrian Małecki, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Zakład Karny w Caritas (ZDJĘCIA)

Hrubieszów: Zakład Karny w Caritas (ZDJĘCIA)


LubieHrubie na Instagramie