21 maja 2024

Hrubieszów: Wokół Wielkanocnej Nadziei – wyniki XV edycji konkursu

15 marca 2018r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbył się kiermasz prac konkursowych XV edycji konkursu „Wokół Wielkanocnej Nadziei”. Wolontariusze ze Szkolnego Klub Wolontariatu tejże szkoły, realizowali jeden z najważniejszych celów akcji, zbierając fundusze na zakup paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących z powiatu hrubieszowskiego.

 

Konkurs „Wokół Wielkanocnej Nadziei” miał również na celu: integrację dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z różnych placówek oświatowych i instytucji we wspólnej akcji, rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwartości na potrzeby i problemy innych oraz inspirowanie do aktywności, współdziałania w grupie i pomocy bliźniemu.

Kiermasz otworzył Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie – Pan Marek Kozielewicz, witając przybyłych gości. Jak co roku, na otwarciu wystawy mieliśmy zaszczyt gościć znakomitości z powiatu, miasta i gminy Hrubieszów. Wśród nich znaleźli się: Pani Anna Frączek – Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego, Pan Stanisław Sitarz – Przewodniczący Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego, Pan Dariusz Czujkowski – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, Pan Dariusz Korneluk – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Pani Jolanta Laskowska – Zastępca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Pani Halina Bogatko – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie, Pani Anna Nowosad terapeuta Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie, Pani Melania Rakuś – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Pani Irmina Drawdzik – pracownik Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, Pani Agnieszka Wróblewska – pracownik Urzędu Miasta w Hrubieszowie, Pan Marcin Nadulski – pracownik Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, Pani Halina Zalichta i Pani Beata Pyda – terapeuta Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie, Pan Zbigniew Petruczynik i Pan Zygmunt Ryszkiewicz – Wicedyrektorzy Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Panie: Joanna Kornicka, Magdalena Jędruszczak, Monika Kot oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

W celu dokonania oceny prac konkursowych powołano komisję konkursową, która pracowała intensywnie, borykając się z niełatwymi decyzjami, w tak z olbrzymiej ilości nadesłanych prac konkursowych, pragnąć wybrać te najpiękniejsze z najpiękniejszych, które spełniły kryteria zamieszczone w regulaminie konkursu tj. ogólny wygląd prezentowanych prac (estetyka, aranżacja, oznakowanie) z uwzględnieniem następujących elementów m.in.: dziedzictwo historyczno – kulturowe: nawiązanie do regionalnej tradycji świąt wielkanocnych, ze szczególnym uwzględnieniem dawnej regionalnej tradycji i zwyczajów narodowych w związku obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości Polski.

Pomimo, że wszystkie nadesłane prace konkursowe są bez wątpienia arcydziełem, powołana komisja konkursowa przyznała nagrody w sześciu kategoriach wiekowych i czterech kategoriach konkursowych: palma, pisanka, kartka i stroik.

W Kategorii I – Przedszkolaki komisja w składzie: przewodnicząca – Pani Anna Frączek członkowie – Pan Stanisław Sitarz i Pan Dariusz Czujkowski wyłoniła laureatów i nagrodziła:


Kategoria Pisanka

I miejsce – Amelia Łuszczewska – Szkoła Podstawowa w Husynnem

II miejsce – Filip Sułek – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu

III miejsce – Julia Kanonienko – Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie

III miejsce Adrian Pietrusiewicz – Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie

 

Kategoria Stroik

I miejsce – Anna Świętoniewska – Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie

II miejsce – Wojciech Malinowski – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Moniatyczach

III miejsce – Praca zbiorowa 3-4 latki – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Husynnem

 

Kategoria Palma

I miejsce – Gabriela Brudzisz – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Moniatyczach

II miejsce – Praca zbiorowa 4 -latki – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach

III miejsce – Filip Sułek – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu

 

Kategoria Kartka

I miejsce – Karolina Kowalczuk – Szkoła Podstawowa w Husynnem

II miejsce – Kajetan Majewski – Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie

III miejsce – Lena Stefańska – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Moniatyczach

 

W Kategorii IIUczniowie Szkoły Podstawowej klasy I-III komisja w składzie: przewodnicząca – Pani Irmina Drawdzik, członkowie – Pani Halina Zalichta i Pan Marcin Nadulski wyłoniła laureatów i nagrodziła:


Kategoria Pisanka

I miejsce – Jakub Białek – Szkoła Podstawowa w Ślipczu

II miejsce – Zuzanna Grzesiak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble

III miejsce – Jacek Karpiuk – Szkoła Podstawowa w Ślipczu


Kategoria Stroik

I miejsce – Adam Martyniuk – PZPSW w Hrubieszowie

II miejsce – Kamila Chwedczuk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

III miejsce – Julia Wojcieszek – Szkoła Podstawowa w Husynnem

 

Kategoria Palma

I miejsce – Patryk Najczuk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach

II miejsce – Mateusz Magier – Szkoła Podstawowa w Husynnem

III miejsce – Klaudia Piszka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach

 

Kategoria Kartka

I miejsce – Milena Mamełko – Szkoła Podstawowa w Husynnem

II miejsce – Sandra Policha – PZPSW w Hrubieszowie

III miejsce – Maja Pliszka – Szkoła Podstawowa w Nieledwi

 

Kategoria III – Szkoła Podstawowa klasy IV-VII komisja w składzie: przewodniczący – Pan Dariusz Korneluk i członkowie – Pani Jolanta Laskowska i Pani Melania Rakuś wyłoniła laureatów i nagrodziła:

 

Kategoria Pisanka

I miejsce – Karol Jantas – Szkoła Podstawowa w Ślipczu

II miejsce – Julia Duda – Szkoła Podstawowa w Sahryniu

III miejsce – Amelia Szybista – Szkoła Podstawowa w Moniatyczach

III miejsce – Agata Kusiak – Szkoła Podstawowa w Mienianach

 

Kategoria Stroik

I miejsce – Sandra Radomska – Szkoła Podstawowa w Nieledwi

II miejsce – Kacper Skrzypczak – Szkoła Podstawowa w Nieledwi

III miejsce – Jakub Piróg – Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

 

Kategoria Palma

I miejsce – praca zbiorowa Szkolnego Koła Wolontariatu – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach

II miejsce – Alicja Karpiuk – Szkoła Podstawowa w Ślipczu

III miejsce – Wiktoria Wsolak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble

 

Kategoria Kartka

I miejsce – Blanka Hrycuniak – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie

II miejsce – Paulina Muzyczuk – PZPSW w Hrubieszowie

III miejsce – Maciej Strycharz – Szkoła Podstawowa w Moniatyczach

 

W Kategorii IV – Gimnazjum komisja w składzie: przewodnicząca – Pani Beata Pyda, członkowie – Pan Zygmunt Ryszkiewicz i Pani Joanna Kornicka wyłoniła laureatów i nagrodziła:

 

Kategoria Pisanka

I miejsce – Adriana Wojtiuk – Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

 

II miejsce – Angelika Łazorczyk – Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

II miejsce – Oliwia Wietrzyk – Szkoła Podstawowa w Sahryniu

III miejsce – Patrycja Rot – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach


Kategoria Stroik

I miejsce – Alicja Kujawska – Gimnazjum w Moniatyczach

I miejsce – Aneta KurzepaSzkoła Podstawowa w Sahryniu

II miejsce – Adam Bartyzel – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach

III miejsce – Anna Rędzia – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach

 

Kategoria Palma

I miejsce – Grzegorz Jaroszewicz – PZPSW w Hrubieszowie

II miejsce – Aleksander Hejna – Gimnazjum w Moniatyczach

III miejsce – Adrian Orlon – Gimnazjum w Trzeszczanach

 

Kategoria Kartka:

I miejsce – Martyna Hrycuniak – Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie

II miejsce – Karolina Fila – Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

III miejsce – Dominika Borsuk- PZPSW w Hrubieszowie

 

W kategorii V – Szkoły Średnie komisja w składzie: przewodnicząca – Pani Agnieszka Wróblewska, członkowie – Pan Zbigniew Petruczynik i Pani Magdalena Jędruszczak wyłoniła laureatów i nagrodziła:


Kategoria Pisanka

I miejsce – Karolina Maciejewska – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

II miejsce – Katarzyna Wójtowicz – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

III miejsce – Aleksandra Jóźwiak – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

 

Kategoria Stroik

I miejsce – Eliza Reszet – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

II miejsce – Aleksandra Jóźwiak – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

II miejsce – Katarzyna Mączka – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

III miejsce – Barbara Kusiak – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

 

Kategoria Palma

I miejsce – Martyna Różańska – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

II miejsce – Alicja Prus – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

III miejsce – Anna Mróz – Świetlica Wiejska w Stefankowicach Kolonii

III miejsce – Paulina Lackowska – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

 

Kategoria Kartka

I miejsce – Agnieszka Brylewska – PZPSW w Hrubieszowie

II miejsce – Sylwia Walencik – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

III miejsce – Anita Antosiewicz – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

III miejsce – Joanna Mociak i Aleksandra Berlicka – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie.

 

W Kategorii VI – Osoby Dorosłe komisja w składzie: przewodnicząca – Pani Halina Bogatko, członkowie – Pani Anna Nowosad i Pani Monika Kot wyłoniła laureatów i nagrodziła:

 

Kategoria Pisanka

I miejsce – praca zbiorowa Pracowni Krawiecko – Tkackiej – WTZ Hrubieszów

 

Kategoria Stroik

I miejsce – praca zbiorowa Pracowni Umiejętności Społecznych -WTZ Hrubieszów

II miejsce – praca zbiorowa Pracowni Ogrodniczo Kwiatowej – WTZ Hrubieszów

III miejsce – Marta Lisiuk – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oszczowie

 

Kategoria Palma

I miejsce – Marzena Różańska – Świetlica Wiejska w Stefankowicach.

II miejsce – Barbara Szpakowska – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oszczowie

III miejsce – praca zbiorowa – Koło Gospodyń Wiejskich w Szpikołosach

 

Kategoria Kartka

I miejsce – Aleksandra Jakubczak – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oszczowie

I miejsce – Maria Smyk -Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oszczowie

II miejsce – Anna Szady – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie

III miejsce – Michał Kańkowski – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie

 

W imieniu organizatorów XV edycji konkursu „Wokół Wielkanocnej Nadziei” dziękujemy wszystkim uczestnikom, tym malutkim i dużym, ich opiekunom oraz tym, którzy wsparli ją symboliczną złotówką, dokonując zakupu prac konkursowych podczas kiermaszu, bowiem największym bogactwem każdego człowieka jest chęć niesienia pomocy i dawania nadziei.

 

Beata Tomaszczuk/Joanna Kornicka/ Foto: uczniowie II tb ZSnr1