24 lutego 2024

Hrubieszów: Wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej

Powiat Hrubieszowski przystąpił w 2023 roku do realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

Reklamy

Celem programu było wsparcie finansowe powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dofinansowano wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego w okresie od czerwca 2023 do grudnia 2023 roku.

Reklamy

Czytaj: Hrubieszów: Jak Pani Zima bałwanka w lesie zostawiła [ZDJĘCIA]

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Hrubieszowskim, powiat otrzymał środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 43 120 zł, na dofinansowanie realizacji tego zadania.

Zobacz też:

Hrubieszów: Straciła ponad 3 tys. chcąc wynająć domek w Zakopanem

Nowe wozy dla hrubieszowskich strażaków [ZDJĘCIA]

Zerknij na Instagram →


źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, fot. lubiehrubie