Hrubieszów: Wybrano nowe władze osiedla Polna. Podziękowania

28 maja 2019 roku, w Spółdzielczym Klubie Kultury „Słoneczko”, w Hrubieszowie, odbyło się walne sprawozdawczo – wyborcze zebranie mieszkańców osiedla Polna w Hrubieszowie.

Reklamy

 

We wtorek, 28 maja, nowe władze wybrali mieszkańcy Osiedla Polna. W wyniku wyborów, przewodniczącym zarządu ponownie został Tomasz Wojciech Antoniuk. Do zarządu weszli też: Irena Ligaj – zastępca przewodniczącego oraz członkowie: Bożena Florek, Józef Pogwizd i Dariusz Kuśmierek.

 

***

 

Podziękowania

W imieniu własnym i nowo wybranego Zarządu, serdecznie dziękuję wszystkim za udział w zebraniu, które odbyło się w dniu 28 maja 2019 roku.

Na zebraniu Przewodniczący przedstawił katalog zrealizowanych i podjętych przedsięwzięć w kadencji 2015 – 2019, które wspólnymi siłami Zarządu Osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Wojciecha Antoniuka, Burmistrza Miasta w Hrubieszowie, Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie, przy wsparciu finansowym kilku osób prywatnych:

1. Naprawiono 50 metrów chodnikami wraz z odpływem na wody opadowe przy Lecznicy Weterynaryjnej Pana Perehubko na ulicy Polnej.

2. Wyrównano, utwardzono i ogrodzono teren naprzeciwko wymienionej Lecznicy, gdzie został uruchomiony większy parking samochodowy dla mieszkańców.

3. Wykonano 100 metrów dywanika asfaltowego od ulicy Polnej do garaży przy Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej HSM.

4. Podjęto budowę największego placu zabaw z urządzeniami rekreacyjno – sportowymi przy ulicy Polna 19 dla osiedla POLNA i KOLEJARZ.

5. Zabezpieczono środki finansowe w budżecie miejskim w latach 2017 i 2018 na przebudowę drogi powiatowej przy ulicy Polnej oraz opracowanie dokumentacji na przedsięwzięcie przez Starostwo Powiatowe w 2017 roku. Działania zostały poparte 235 podpisami mieszkańców Osiedla POLNA, które zebrał Tomasz Wojciech Antoniuk w styczniu i lutym 2016 roku.

 

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego sprawozdania, przystąpiono do wyboru nowego Zarządu Osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie, w skład którego weszli: Irena Ligaj – zastępca przewodniczącego, Bożena Florek – sekretarz, Józef Pogwizd – członek Zarządu i Dariusz Kuśmierek – członek Zarządu oraz Tomasz Wojciech Antoniuk – przewodniczący Zarządu.

Następnie miała miejsce merytoryczna dyskusja. Dziękuję serdecznie za udział w zebraniu Marcie Majewskiej Burmistrzowi Miasta, Pawłowi Wojciechowskiemu Zastępcy Burmistrza, Annie Naja – Przewodniczącej Rady Miejskiej, Leszkowi Kryszczukowi – wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej oraz radnym miejskim w osobach: Danuty Kowalskiej, Mariana Cisło i Jana Szulakiewicza. Dziękuję za przybycie Przedstawicielom MSD i MPGK w Hrubieszowie. Dziękuję również za obecność Wojciechowi Sołtysiakowi Zastępcy Starosty Hrubieszowskiego. Dziękuję przede wszystkim tym mieszkańcom, którzy zdecydowali się na skorzystanie z przysługującego im prawa wyboru swoich przedstawicieli do organów pomocniczych samorządu miejskiego, jakim jest Samorząd Osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie.

W imieniu własnym i Mieszkańców osiedla nr 2 POLNA dziękuję HSM im. Stanisława Staszica za udostępnienie lokalu na przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo – wyborczego, a pracownikom Urzędu Miasta za jego przygotowanie i obsługę techniczną. 

 

Z poważaniem

Tomasz Wojciech Antoniuk – przewodniczący

 

(fot. UM Hrubieszów, TWA)

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Mieszkańcy osiedla Zielonego wybrali nowe władze. Podziękowania zarządu 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Wybrano nowe władze osiedla Śródmieście 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Mieszkańcy Osiedla Jagiellońskie wybrali nowe władze 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Osiedle Podgórze ma nowe władze 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Wybrano nowy zarząd osiedla Pobereżany 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Wybrano nowe władze osiedla Kolejarz 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Nowy zarząd osiedla Piłsudskiego wybrany