Hrubieszów: Wyniki ankiety na Polnej

Z kilkudziesięciu ankiet, które wypełnili mieszkańcy osiedla Polna, wybrali oni następującą kolejność realizacji przedsięwzięć roku przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta Hrubieszowa wraz ze Starostą Hrubieszowskim w 2019 roku:

Reklamy

 

Zabezpieczyć środki w budżecie miasta na 2019 rok, na przebudowę, remont chodnika przy ulicy Polnej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, do skrzyżowania z ulicą Kolejową.

Zlokalizować przejście aktywne dla pieszych na ulicy Piłsudskiego, naprzeciwko marketu Stokrotka.

Zabezpieczyć środki na budowę zatoczek parkingowych i bezpiecznych przejść dla pieszych, i dzieci, na ulicy Listopadowej.

Zabezpieczyć środki w budżecie na 2019 rok na przebudowę, remont chodnika przy ulicy Mickiewicza, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną, w stronę ulicy Piłsudskiego.

Zwrócić uwagę, aby w ramach prowadzonej działalności na obsługiwanym terenie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie okresowo dezynfekowało pojemniki na odpady.

W budżecie na 2019 rok zabezpieczyć środki na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Zwiększyć budżet poszczególnych Zarządów Osiedli do wysokości 1.500 zł. na rok.

Samorząd Mieszkańców osiedli Polna, Piłsudskiego, Kolejarz obliguje Burmistrza Miasta do zorganizowania spotkania właścicieli nieruchomości, po której przebiega chodnik przy ulicy Polnej, w celu wypracowania warunków dalszego remontu oraz uregulowanie stanu prawnego.

Zabezpieczyć środki w budżecie miasta na 2019 rok, na remont drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Listopadowej oraz uregulować stan prawny.

Zabezpieczyć środki w budżecie miasta na 2019 rok na budowę ulic: Tulipanowa, Storczykowa i Fiołkowa.

 

Podstawą opracowania ankiety były potrzeby mieszkańców zgłoszone na otwartym zebraniu osiedli POLNA, KOLEJARZ i PIŁSUDSKIEGO w dniu 12 września 2018 roku. Otwarte zebranie mieszkańców tych osiedli podjęło uchwałę o skierowaniu tych przedsięwzięć do realizacji. Ankietę przeprowadzono w styczniu i lutym 2019 roku na osiedlu nr 2 POLNA w Hrubieszowie.

 

Tomasz Wojciech Antoniuk 

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie