17 lipca 2024

Hrubieszów: Wznowienie widzeń w zakładach karnych

Od 28 lutego 2022 roku planowane jest przywrócenie widzeń w zakładach karnych i. aresztach śledczych, z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

Reklamy

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

W związku z powyższym, w porozumieniu z właściwymi sędziami penitencjarnymi oraz organami dysponującymi, od dnia 28 lutego 2022 roku planowane jest przywrócenie widzeń z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

Reklamy
  • w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła i jedno niepełnoletnie dziecko,
  • w trakcie widzeń zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.

Sytuacja epidemiologiczna jest stale monitorowana i w zależności od analizy jej wyników przewiduje się znoszenie kolejnych ograniczeń.

­

Reklamy

(info: ZK Hrubieszów, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Pomoc Ukrainie – Hrubieszów i powiat hrubieszowski

Pomoc Ukrainie – Hrubieszów i powiat hrubieszowski