15 lipca 2024

Hrubieszów: Zakończenie roku szkolnego w Kościuszce [ZDJĘCIA]

23 czerwca 2023 roku na szkolnym boisku Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie o godzinie 9.15 miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023.

Reklamy

W takim dniu, jak dzisiaj, chyba wszyscy z entuzjazmem podpiszemy się pod słowami polskiego poety z pokolenia Kolumbów Ludwika Jerzego Kerna, który stwierdził, że „…największym wynalazcą wszechświata był ten, co wynalazł wakacje”. Takich „wynalazców” uwielbiają bez wyjątku wszyscy, i uczniowie, i nauczyciele…!

23 czerwca 2023 roku na szkolnym boisku Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie o godzinie 9.15 miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023.

Reklamy

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał Dyrektor Szkoły pan Dariusz Szadowski, który w swoim przemówieniu podkreślił przede wszystkim bardzo dużą aktywność młodzieży w mijającym roku szkolnym, aktywność w różnych dziedzinach: naukowej, sportowej i społecznej. Potwierdzenie tego zaangażowania uczniów Kościuszki znalazło odzwierciedlenie nie tylko w licznie przyznanych nagrodach, ale również w przytoczonych przez Dyrektora Szkoły wielu osiągnięciach na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Ponadto kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży w nagrodę za swoją aktywność na różnych polach wzięła udział w dwutygodniowych wyjazdach do Hiszpanii w ramach europejskiego programu wymiany młodzieży Erasmus. Pan Dyrektor podkreślił, że Szkoła uzyskała pięcioletnią akredytację na tego typu wyjazdy, dopingując w ten sposób młodzież do nieustawania w swoich wysiłkach w następnych latach.

Reklamy

Ciepłych słów uznania dla uczniowskiego trudu nie szczędzili także zaproszeni goście: pani Alicja Misztal – członek Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego, ksiądz proboszcz Marek Kuśmierczyk, ksiądz prałat płk. Andrzej Puzon i pani Monika Panasiewicz – przewodnicząca Rady Rodziców. Ponadto uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele służb mundurowych: starszy kapitan Damian Franiak – reprezentujący Komendanta PSP w Hrubieszowie młodszego brygadiera Piotra Gronowicza i kapitan Mariusz Mazur – reprezentujący Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie majora Mariusza Sokoła.

Szczególnie okazale prezentowały się na uroczystości klasy mundurowe, których wysiłek i zaangażowanie w poznawanie tajników wojskowego abecadła doceniło dowództwo 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala, zapraszając „wojskową” młodzież z Kościuszki do wystąpienia na święcie Pułku w roli samodzielnego, zwartego oddziału.

Zakończenie roku szkolnego to także okazja do ważnych podsumowań wysiłku pedagogów oraz ich wychowanków.

Do stypendium Prezesa Rady Ministrów roku szkolnym 2022-23 przez Samorząd Uczniowski został wytypowany Maciej Rząd z klasy 3a – średnia ocen – 5,46. Z kolei stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali: Agata Czajkowska kl. 2c – średnia – 5,43; Milena Biber kl. 1a – średnia – 5,33; Maja Jankowska kl. 3d – średnia – 5,0, Karol Derlak kl. 3a – średnia – 5,0.

Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa otrzymali uczniowie: Hanna Nowosad, Krzysztof Płaszczewski, Jan Adamus, Maja Bartnik, Klaudia Ciężka, Agata Czajkowska, Michał Sudoł i Nicole Tor. Ponadto Agata Czajkowska (kl.2C) została stypendystką w Projekcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”, oraz otrzymała stypendium Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony środowiska.”

Najlepszym sportowcem w roku 2022-2023 została Karolina Jańczuk Tomaszewska (3678 pkt) z kl. 2m. Niewiele mniej punktów w szkolnej klasyfikacji sportowej uzyskali: Amelia Wróbel, Bartosz Pawelec, Milena Puchalska i Miłosz Kondrak. Zmagania były więc bardzo zacięte, ale utrzymane w duchu sportowej rywalizacji.

Do wielu triumfów sportowych osiąganych na zawodach szczebla miejskiego, powiatowego i rejonowego należy dołączyć te, które szczególnie cieszą – sukcesy wojewódzkie i ogólnopolskie. Do nich z pewnością należy zdobycie VI miejsca w Ogólnopolskiej Licealiadzie Unihokeja chłopców w Elblągu.

Ponadto w mijającym roku szkolnym sportowcy z Kościuszki uzyskali w zawodach wojewódzkich: 1 miejsce w Unihokeju chłopców, 2 miejsce w Unihokeju dziewcząt, 2 miejsce w sztafecie 4×100 m chłopców, 2 miejsce w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt, 3 miejsce w sztafecie 4×400 m chłopców, 4 miejsce w sztafecie 4×400 m dziewcząt, 5 miejsce w Licealiadzie sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt, 6 miejsce w Licealiadzie Liga LA dziewcząt, 7 miejsce w drużynowych biegach przełajowych chłopców, 11 miejsce w Licealiadzie sztafetowe biegi przełajowe chłopców.

Wszystkim nagrodzonym i promowanym gratulujemy uzyskanych wyników w nauce i sporcie, zaangażowania w życie poszczególnych klas, szkoły oraz działalności na rzecz swoich lokalnych społeczności, a przede wszystkim wzorowej postawy uczniowskiej.info i fot. ZS nr 3


Hrubieszów: Jubileusz 10-lecia Top Model [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Jubileusz 10-lecia Top Model [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →