Hrubieszów: Zapraszamy na szkolenia zawodowe z płatnym 3-miesięcznym stażem

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Reklamy

 

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Jeśli jesteś osobą: pozostającą bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną), w tym: klientem pomocy społecznej lub osobą niepełnosprawną, masz ukończony 18 rok życia, zamieszkujesz w Hrubieszowie na obszarze objętym programem rewitalizacji.

Reklamy

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie kompletu dokumentów, dostępnych na stronie: fim.org.pl/z-nami-latwiej-w-zyciu-i-na-rynku-pracy/.

 

W ramach projektu oferujemy:

Szkolenie zawodowe wraz z płatnym 3-miesięcznym stażem – w ramach projektu Uczestnicy otrzymują „voucher” na wybrane przez siebie szkolenie

oraz

diagnozę indywidualnych potrzeb i Indywidualny Plan Działania

indywidualne poradnictwo i mentoring

współpracę z doradcą personalnym (spotkania indywidualne przez 5 m-c)

 

Każdemu uczestnikowi zwracamy koszty podróży, koszt opieki nad osobą zależną (jeśli dotyczy), stypendia stażowe i szkoleniowe. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów, dostępnych na stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich,

ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

tel. 81 441 33 44,  e-mail: biuro@fim.org.pl