8 grudnia 2023

Hrubieszów: Zapraszamy na walny zjazd TRH

Zarząd Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie uprzejmie zaprasza na XXIV walny zjazd TRH, który odbędzie się w sali Hrubieszowskiego Domu Kultury 10 grudnia 2017 r.

Reklamy

 

Pierwszy termin wyznaczono na godz. 11:00, drugi na 11.30.

 

PORZĄDEK ZJAZDU

Reklamy

11.00 – otwarcie Zjazdu – prezes TRH, Jerzy L. Krzyżewski

Powitanie uczestników

Wybory przewodniczącego, sekretarza i protokolanta obrad

Sprawozdanie z działalności TRH w minionej kadencji

Powołanie Komisji Zjazdowych

Dyskusja

Wybory władz TRH

Podjęcie uchwał

Zamknięcie obrad

 

Do głosowania i kandydowania do władz uprawnieni są wyłącznie członkowie TRH z opłaconymi bieżącymi składkami. Składki będzie można uregulować w dniu Zjazdu.