21 września 2023

ZK Hrubieszów: Kolejny partner programu „Praca dla więźniów”

Zakład Karny w Hrubieszowie systematycznie podnosi poziom zatrudnienia kierując osadzonych do pracy odpłatnej u kontrahentów zewnętrznych poza terenem jednostki.

Reklamy

 

Kolejna umowa

Praca to bardzo skuteczna forma resocjalizacji umożliwiająca zdobycie  kwalifikacji zawodowych, dająca możliwość  kształtowania właściwych postaw, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania  po zakończeniu kary pozbawienia wolności. W dniu 01.12.2017 r. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Krzysztof Wąsek podpisał umowę w sprawie zatrudnienia odpłatnego skazanych z Panem dr. inż. Piotrem Kozerą – Dyrektorem Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Werbkowicach. Podpisane porozumienie jest kolejnym etapem, systematycznie wdrażanego programu „Praca dla więźniów”.

Reklamy

 

Duży kontrahent

Osadzeni będą zatrudnieni w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Werbkowicach. Powierzchnia ogólna RZD Werbkowice wynosi 521 ha, co powoduje, iż znajduje się pod tym względem na 3 miejscu wśród Zakładów Doświadczalnych Instytutu. Głównym kierunkiem działalności jest chów bydła mlecznego, prowadzony w systemie wolnostanowiskowym. W zakładzie stosowane są nowatorskie rozwiązania organizacyjno – technologiczne w zakresie organizacji gospodarki paszowej i produkcji mleka.

Reklamy

 

Rozszerzenie współpracy

Współpraca z Rolniczym Zakładem Doświadczalnym w Werbkowicach ma charakter rozwojowy. W przyszłości planowane są dalsze czynności mające na celu skierowanie do pracy kolejnych osadzonych.

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

Fot. ZK Hrubieszów