13 czerwca 2024

Hrubieszów: Zatrudniaj cudzoziemca legalnie

Zapraszamy na spotkanie poświęcone zasadom zatrudniania cudzoziemców, które odbędzie się 27 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Początek o godz. 9.00.

 

Inicjatywa organizacji tego typu szkolenia wynika z coraz większego zainteresowania ze strony pracodawców tą problematyką, a obecnie polski rynek pracy często jest wspierany pracownikami zza wschodniej granicy, a w szczególności z Ukrainy.

Reklamy

Przybliżenie i omówienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników zagranicznych, zarówno w oparciu o kompetencje Straży Granicznej, jak również partnerów uczestniczących, takich jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy stanowi bardzo ważny element uczciwej konkurencji, a tym samym przeciwdziała zjawisku nielegalnego zatrudniania pracowników, chroniąc tym samym ich własne interesy na polskim rynku pracy.

Podczas spotkania eksperci i praktycy przedstawią swoje prelekcje, dotyczące zagadnień związanych z sytuacją na polskim rynku pracy, trudności w zatrudnianiu obcokrajowców, uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców w oparciu o system ” Oświadczeń o zamiarze zatrudniania cudzoziemców …. ” oraz legalności zatrudniana cudzoziemców.

Reklamy

Poruszone zostaną problemy zarówno natury prawnej, jak i praktycznej, z którymi obecnie zmagają się pracodawcy chcący zatrudnić obcokrajowców. Idea promowania wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych w omawianym obszarze ma na celu przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez pracodawców, otwierając polski rynek pracy na potencjalnych pracowników zza wschodniej granicy.

 

źródło: NOSG