Hrubieszów: Zawiadomienie do prokuratury w sprawie zatrucia Huczwy

W związku z wystąpieniem śniętych ryb w rzece Huczwie Burmistrz Miasta Hrubieszowa złożył w dniu dzisiejszym zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Reklamy

 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oczekuje na wyniki badań prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Do czasu otrzymania wyników analizy ostrzeżenie zawarte w poprzednim komunikacie pozostaje aktualne – przypominamy: istnieje niebezpieczeństwo zatrucia rybami poławianymi w celach konsumpcyjnych, jednocześnie zabrania się pojenia zwierząt gospodarskich wodą z rzeki.

Ponadto informujemy, że w związku z wystąpieniem śniętych ryb w rzece Huczwie Burmistrz Miasta Hrubieszowa złożył w dniu dzisiejszym zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 182 KK mówiącego o tym, że „Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesiecy do lat 5.”

 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Hrubieszowie
Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Kto zatruł Huczwę?

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Uwaga! Śnięte ryby w Huczwie