21 kwietnia 2024

Hrubieszów: Zebranie strażaków emerytów. Wybrano władze Koła ZEiRP RP

W dniu 28 stycznia 2023 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie, w którym uczestniczyli emerytowani funkcjonariusze straży pożarnej, osoby wspierające Koło, osoby cywilne działające w kole oraz zaproszeni goście.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie roczne za 2022 rok oraz sprawozdanie z działalności zarządu koła za całą kadencję, które zaprezentowała prezes zarządu koła, przedstawiono roczne sprawozdanie finansowe skarbnika koła oraz protokół przewodniczącego komisji rewizyjnej z kontroli działalności zarządu i skarbnika.

Udzielono absolutorium dla zarządu za 2022 rok.

­

Dokonano wyborów nowego zarządu w sześcioosobowym składzie:

Halina Zięba – prezes;

Piotr Kierepka – wiceprezes;

Dariusz Bednarz – sekretarz;

Irena Kuduk – skarbnik;

Marek Olucha – członek;

Piotr Sendecki – członek.

­

Przeprowadzono również wybory nowej komisji rewizyjnej, w skład której weszli:

Rajmund Kulczyński – przewodniczący;

Andrzej Piotrowski – sekretarz;

Lech Malinowski – członek

oraz delegatów na zjazd wojewódzki ZEiRP RP w Lublinie.

­

Po wyborach, Halina Zięba – prezes zarządu, przedstawiła plan pracy zarządu na 2023 rok.


info i fot. KPPSP w Hrubieszowie / prezes zarządu Koła – Halina Zięba


Zobacz też:

Hrubieszów: Biegnie dookoła Polski. Śpi w wózku, który ciągnie [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Biegnie dookoła Polski. Śpi w wózku, który ciągnie [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →