24 lipca 2024

Hrubieszów: Zmiany cen nieruchomości mieszkaniowych w latach 2015-2019

Według rankingu Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, w powiecie hrubieszowskim średnia cena za 1 mkw. lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych w roku 2019 wyniosła 2 463 zł. Od 2015 roku wzrosła ona prawie o 10 procent.

Reklamy

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przeanalizowało zmiany cen nieruchomości i ich wpływ na decyzje podejmowane w strategicznych obszarach funkcjonowania dużych miast oraz powiatów.

Autorzy opracowania – Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska postanowili przyjrzeć się cenom nieruchomości. Ranking dotyczy zmian tych cen w stosunku do 2019 roku, ale odnosi się też do dynamiki zmian w latach 2015 – 2019. Koncentruje się na skali powiatowej, bo w takim układzie dostępne są wiarygodne i porównywalne dane.

Reklamy

Można by zapytać, jaki związek mają ceny nieruchomości z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a temu poświęcone są zwykle rankingi Wspólnoty. Związek jest wieloaspektowy. Po pierwsze, ceny te to ważne uwarunkowanie lokalnych strategii rozwoju i polityk rozwojowych realizowanych przez samorządy. Po drugie, mogą mieć wpływ na koszt realizacji niektórych inwestycji samorządowych, zwłaszcza takich, gdzie w grę wchodzi wykup nieruchomości. Po trzecie, są ważnym czynnikiem wpływającym na lokalną politykę mieszkaniową.

Ekskluzywne grono powiatów z najwyższymi cenami nieruchomości mieszkaniowych, przekraczającymi w 2019 roku 6 tysięcy złotych za metr kwadratowy tworzy 11 jednostek: 5 miast wojewódzkich (Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław), 3 inne miasta na prawach powiatu (Sopot, Świnoujście, Gdynia) i 3 powiaty ziemskie (tatrzański oraz kamieński i kołobrzeski).

Reklamy

­

Pozycje powiatu hrubieszowskiego w rankingu (sklasyfikowano 314 powiatów):

­

Mediana cen za 1 mkw. lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych (2019):

Miejsce Powiat Województwo Mediana cen za 1 mkw. lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych (2019)
262 hrubieszowski lubelskie 2 463

­

Zmiana procentowa przeciętnych cen za 1 mkw. lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych (2015–2019, w proc., w cenach stałych):

Miejsce Powiat Województwo Zmiana procentowa przeciętnych cen za 1 mkw. lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych (2015 – 2019, w proc., w cenach stałych)
203 hrubieszowski lubelskie 9,45
­
Ranking w całości »

­

(info i fot. PST Wspólnota)


Zobacz też:

Ranking Wspólnoty: Inwestycje samorządowe 2018–2020. Hrubieszów na 129 miejscu wśród miast powiatowych

Ranking Wspólnoty: Inwestycje samorządowe 2018–2020. Hrubieszów na 129 miejscu wśród miast powiatowych


LubieHrubie na YouTube