22 lutego 2024

Hrubieszów: Znaleziono klucze – poszukiwany właściciel

Na początku sierpnia br. w Wytwórni Lodów „Lody – Duławscy” w Hrubieszowie przy ul. Staszica 12A znaleziono klucze.

Reklamy

Wydanie osobie uprawnionej nastąpi po uprzednim stwierdzeniu uprawnień do odbioru, jak również po podpisaniu oświadczenia osoby uprawnionej do odbioru, a także za okazaniem dowodu tożsamości.

 


 

Osoby poszukujące rzeczy zagubionej zapraszamy do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych telefonicznie 84-69-70-780, poprzez e-mail znalezione@powiathrubieszow.pl lub osobiście w budynku Starostwa Powiatowego, Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, ul. Narutowicza 34, parter pokój 3 lub 4.

Reklamy

Istnieje możliwość przesłania zdjęcia rzeczy zagubionej na adres e-mail celem porównania czy taka rzecz się znajduje w Biurze Rzeczy Znalezionych.


Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego