26 maja 2024

Hrubieszowscy uczniowie w etapie diecezjalnym XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dniu 9 kwietnia w Zamościu miał miejsce etap diecezjalny XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, w którym Hrubieszów reprezentowało troje uczniów.

W części pisemnej (test, 45 pytań o różnym stopniu trudności w tym pytania otwarte) odbywającej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego uczestniczyło 66 uczestników z 74 zakwalifikowanych z 26 szkół z terenu diecezji zamojsko-lubaczowskiej (Biłgoraj 3, Dubienka 1, Horodło 1, Hrubieszów 3, Lubaczów 2, Lubycza Królewska 1, Oleszyce 1, Tomaszów Lubelski 2, Tyszowce 1, Łaszczów 1, Zamość 10).

Do części ustnej zakwalifikowało się siedem osób: Marta Pelc Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica z Hrubieszowa (uzyskała 87 pkt. na 90 możliwych), katecheta/koordynator Wojciech Borkowski; Piotr Wilczopolski z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju (83), k/k Jolanta Rycyk; Kamila Rodź (71,5) z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, k/k siostra Bernadeta Kozieł; Maciej Momot (71,25) z III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu, k/k ks. Witold Słotwiński; Joanna Łosiewicz (69,25) z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu, k/k Joanna Wójcik; Michał Szachnowski (69,25) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Tyszowcach, k/k ks. Grzegorz Chabros i Paweł Wójcik (65,5) z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, k/k Jolanta Rycyk), które zgromadziły największą ilość punktów.

Podczas części ustnej finaliści odpowiadali na pierwszy zestaw pytań z 6 przygotowanych składający się z trzech pytań za 1, 3 i 5 punktów (pytanie za 1 pkt. – Jaką nazwę nosiło miejsce w świątyni Pana, w którym umieszono Arkę Przymierza?; pytanie za 3 pkt. – Co ludzie rzucali na drogę, którą Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku?; pytanie za 5 punktów – Jezus zapewnił uczniów, że tym, którzy uwierzą w Ewangelię będą towarzyszyć szczególne znaki. Wymień znaki, o których mówi Jezus.).

Najlepiej z nimi poradzili sobie: Maciej Momot (6,5 pkt na 9 możliwych), Piotr Wilczopolski (5,5), Paweł Wójcik (5,5) i to właśnie oni pojadą do Niepokalanowa gdzie w dniach 2-3 czerwca br. odbędzie się etap ogólnopolski. Jeszcze wcześniej w dniach 13-14 maja będą miały miejsce bezpłatne VII Częstochowskie Spotkania Młodych z Biblią na Jasnej Górze, które mają wymiar formacyjno-szkoleniowy w ramach przygotowania do finału Konkursu.

Przewodniczącym komisji oceniającej w Zamościu był ks. dr Gabriel Cisek. Ponadto w skład oceniającego gremium weszli: dr Łukasz Kot – przewodniczący KSCCh oddział w Zamościu, Aleksander Śwircz wiceprzewodniczący Stowarzyszenia oraz Ryszard Kot.

Przy sprawdzaniu prac pomagali: Danuta Pasieczna, Michalina Maćkowiak, Anna Pełczyńska, Henryka Kudyk, Danuta Kot i Halina Lauer.

Nagrody w etapie diecezjalnym ufundowali: Urząd miasta Zamość, Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Zamościu, Katolickie Radio Zamość.

Warto dodać, iż w br. etap diecezjalny rozpoczął się mszą św. w kościele rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu pod przewodnictwem ks. kanonika Grzegorza Chabrosa proboszcza parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach. Oprawę mszy św. przygotowali uczniowie z I LO w Zamościu (Marta Mołdoch, Szymon Banach, Dagmara Kowalczyk, Marta Harasiuk, Karolina Buchaj, Magdalena Głuszczak, Wojciech Piechnik) pod kierunkiem siostry Mirosławy Kozioł. W konfesjonale służyli księża-katecheci. Słowo do uczestników konkursu wygłosił ks. bp dr Marian Rojek ordynariusza diecezji zamojsko lubaczowskiej, który powiedział: ,,Jestem przekonany, że ważną sprawą przy poznawaniu tajemnicy Bożego Syna w oparciu o Ewangelie Marka i teksty ze Starego Testamentu jest to żeby człowiek był tym zdziwiony. Żeby się nad tym zastanowił, żeby ten tekst, który poznał pod kontem zdobytych informacji dotyczących faktów, osób czy też w zakresie języka biblijnego by to nie pozostało tylko na poziomie wiedzy ale stało się przedmiotem waszego zadziwienia, waszego zachwytu bo to wtedy przeniesie się na wasze życie, postawę, spojrzenie. Na głębie waszego ducha. Byście byli innymi ludźmi. Niech to owocuje po przez wasze świadectwo, w waszym codziennym życiu”.

 Ofertę edukacyjną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie przedstawił ks. dr Robert Strus dyr. Zespołu Szkół Katolickich im. św. Ojca Pio w Zamościu. On także poprowadził konferencję dla katechetów i nauczycieli pt. ,,Przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II na katechezie”. O Exodusie Młodych opowiadał ks. Jarosław Kędra dyr. Exodusu Młodych, pracujący w parafii pw. Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu. Do młodzieży skierowana była także konferencja pt. I ty możesz zostać świętym przez niego przygotowana. Uczestnicy Konkursu skorzystali także ze słodkiego poczęstunku, obejrzeli fragment filmu ,,Pójdź za mną. Testament Jana Pawła II” w reż. Wandy Różyckiej-Zborowskiej. Przed ogłoszeniem wyników konkursowicze odbyli wycieczkę po Zamościu. Oprowadzał ich Kazimierz Dziok prezesem Klubu przewodników PTTK im. Michała Pieszki w Zamościu.

Przy organizacji konkursu pomagali ks. rektor Zdzisław Ciżmiński, ks. Zbigniew Gaca, p. Zygmunt Kamiński dyr. I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

Patronat nad etapem diecezjalnym objął ks. bp dr Marian Rojek ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

W bieżącym roku zakres tematyczny Konkursu obejmuje: 1 i 2 Księgę Królewską oraz Ewangelię wg św. Marka wraz ze wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem. Laureaci ogólnopolskiego etapu mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym, bez egzaminów wstępnych, na kilku kierunkach w 10 renomowanych uczelniach wyższych w Polsce. Zwycięzcy udadzą się także z pielgrzymką do Ziemi Świętej i do Rzymu, ufundowaną przez biuro podroży Novum Travel, które obok firmy Grupa Inco S.A. jest fundatorem nagród głównych w Konkursie.

Honorowy Patronat nad Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Biblijnej, sprawuje JE ks. abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.           

           

Wypowiedzi katechety oraz laureatów etapu diecezjalnego OKWB

– Chylę czoła przed uczniami, że są w stanie tego wszystkiego się nauczyć. Piękny konkurs i super inicjatywa. Konkurs jest ogromną pomocą dla nas katechetów, bo zachęca do czytania Pisma Świętego. Ponadto są atrakcyjne nagrody i wyjątkowy klimat tworzony na poszczególnych etapach a szczególnie na etapie ogólnopolskim. Tam się chce po prostu pojechać. Wspaniała inicjatywa. – Małgorzata Polańska katechetka z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju.

– Do udziału w konkursie zachęciła mnie zwykła ciekawość oraz mój brat. Łącznie przeczytałem pięć razy Ewangelię wg św. Marka i księgi ze Starego Testamentu. Wypisałem sobie wszystkich królów i najważniejsze wydarzenia z nimi związane. Dzięki konkursowi pogłębiłem swoją wiedzę i wiarę i mam zamiar przeczytać całe Pismo Święte – Piotr Wilczopolski z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju.

 

– W szkole podstawowej i gimnazjum startowałem w konkursach Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła. Postanowiłem tę przygodę kontynuować w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”. Ze wstępów do danych ksiąg wynotowałem sobie najważniejsze wydarzenia, fakty, które wydawały mi się najistotniejsze. Wypisałem też królów izraelskich i judzkich. Udział 

w konkursie pomógł mi zrozumieć wiele rzeczy. Ponadto miałem okazję poczytać inne tłumaczenie niż Biblia Tysiąclecia – Paweł Wójcik z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ
w Biłgoraju.