26 maja 2024

Rozpoczęto prace przy przebudowie parkingu za HDK

Rozpoczęto realizację przebudowy parkingu za Hrubieszowskim Domem Kultury w ramach projektu rewitalizacji Centrum Hrubieszowa.

W ramach rewitalizacji miasto zaplanowało rewitalizację bazaru i parku miejskiego, przebudowę ul. Rynek na deptak, zagospodarowanie placu przy Hrubieszowskim Domu Kultury, a także budowę parkingów przy ul. Targowej i Ludnej oraz remont zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Staszica. Koszt tych robót to prawie 7 milionów 800 tysięcy złotych.

Wszystkie zadania będą wykonywane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że ta sama firma zajmie się zarówno opracowaniem dokumentacji projektowej, jak też wykonaniem robót.

W ramach tego samego projektu jest już odnawiana Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny oraz dwa bloki mieszkalne przy Placu Staszica.

Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą ponad 9 milionów 900 tysięcy złotych, z czego 75 procent będą stanowić środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie prace mają być wykonane do końca marca 2015 roku.