15 kwietnia 2024

Hrubieszowski Zakład Karny włączył się w akcję Sprzątania Świata

Podobnie jak w latach ubiegłych, Zakład Karny w Hrubieszowie aktywnie włączył się w akcję „Sprzątania Świata 2019”.

 

„Sprzątanie Świata” jest coroczną akcją, mającą na celu przypomnienie znaczenia ochrony środowiska w naszym życiu. W tym roku akcja odbyła się pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”

W dniu 20 września, grupa skazanych, pod nadzorem funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Hrubieszowie, posprzątała pobocza dróg, okolice rzeki Huczwy oraz miejsca wypoczynku i rekreacji na terenie miasta.

W codziennej pracy z osadzonymi funkcjonariusze duży nacisk kładą na działania proekologiczne. Skazani segregują odpady, uczą się zachowań chroniących przyrodę, zbierają nakrętki, kształtując tym samym świadomość ekologiczną oraz właściwe postawy społeczne.

Systematycznie realizowany jest również program resocjalizacyjny pn. „Huczwa czysta rzeka”.

 

(źródło i fot. ZK Hrubieszów / opr. ppor. Adrian Małecki)