Hrubieszowskie muzeum nieczynne

Muzeum im. Staszica w Hrubieszowie informuje, że będzie nieczynne dla zwiedzających, co najmniej do 2 listopada 2020 roku.

Reklamy

Od początku przyszłego tygodnia, dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków” oraz dzięki dotacji celowej Powiatu Hrubieszowskiego, realizowane będą prace IV etapu remontu siedziby Muzeum im. ks. Stanisława Staszica.

Polegać będą one na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w parterowej części budynku od strony południowej budynku centralnego, od strony wschodniej oficyny wschodniej i analogicznie od strony zachodniej oficyny zachodniej.

Skrzydła wewnętrzne i zewnętrzne wymienione zostaną na nowe, również wykonane z drewna. Skrzydła wewnętrzne szklone zestawem szklanym dwuszybowym, z zachowaniem istniejących zabytkowych okuć, wyposażone w uszczelki, wykonane zostaną z powtórzeniem istniejących profili i podziałów.

Po zakończeniu prac montażowych, przeprowadzone zostaną prace wykończeniowe, obróbka glifów i malowanie. Wymiana stolarki obejmie 27 otworów okiennych i 3 otwory drzwiowe.

Poprawi to zarówno walory termiczne, jak i reprezentacyjne jednego z najważniejszych zabytkowych obiektów architektonicznych w Hrubieszowie, ale i w całym powiecie hrubieszowskim.

W uwagi na fakt, że prace będą się odbywać w wielu salach wystawowych jednocześnie, zachodzi konieczność czasowego demontażu części ekspozycji i zabezpieczenia eksponatów przed ewentualnym uszkodzeniem. W związku z tym, muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających, co najmniej do 2 listopada 2020 roku.


info i fot. Muzeum im. Staszica w Hrubieszowie