29 maja 2024

Hrubieszowskie obchody Święta Służby Więziennej. 100 lat więziennictwa

W związku ze Świętem Służby Więziennej, w dniu 25 lutego 2019 r. w hrubieszowskim Zakładzie Karnym odbyła się uroczysta odprawa służbowa.

 

100 lat niepodległości, 100 lat Służby Więziennej

Święto Służby Więziennej zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej. Jest obchodzone corocznie w dniu 8 lutego od dziwięciu lat. Wiąże się z rocznicą podpisania przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego 7 i 8 lutego 1919 dekretów normalizujących funkcjonowanie służb państwowych w odrodzonej Polsce. Jedną z nich była ówczesna Straż Więzienna. Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości, w kraju funkcjonowało ponad 300 jednostek penitencjarnych, w których pracowało około 4 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W trudnych momentach naszej historii pracownicy więziennictwa zawsze dawali świadectwo odwagi, bohaterstwa, pracowitości i uczciwości niejednokrotnie oddając swoje życie w służbie dla ojczyzny. W tym roku Służba Więzienna obchodzi wyjątkowy jubileusz 100 – lecia swojego funkcjonowania.

 

Hrubieszowskie uroczystości

15 lutego 2019 r. w Białej Podlaskiej odbyły się obchody Święta Służby Więziennej okręgu lubelskiego połączone ze 120-leciem istnienia Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. W trakcie tych uroczystości dwóch funkcjonariuszy hrubieszowskiej jednostki otrzymało odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej, natomiast dziesięciu otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe.

Poniedziałkowa uroczysta odprawa służbowa wiązała się z wręczeniem funkcjonariuszom wyróżnień za sumienne wykonywanie obowiazków służbowych, oraz nadanej przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej odznaki „Semper Paratus” funkcjonariuszowi z Zakładu Karnego w Hrubieszowie st. sierż. Sebastianowi Chmielowi.

Oprócz funkcjonariuszy i pracowników hrubieszowskiej jednostki, w uroczystościach wzięli również udział uczniowe klasy mundurowej z ZS nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie. W ramach podpisanego porozumienia uczniowie mieli okazję do zapoznania się z historią więziennictwa, oraz jej obecnym kształtem.

 

Znaczenie Święta

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie płk Janusz Krotkiewicz złożył gratulacje wyróżnionym, oraz podkreślił  doniosłość odprawy upamiętniającej 100-lecie Służby Więziennej, wyraził ponadto podziękowanie za trudną i ciężką pracę, a także profesjonalizm i wysiłek wkładany w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych.

Życzył wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym pełniącym służbę w hrubieszowskim zakałdzie karnym satysfakcji z pełnionej służby, spokojnego jej przebiegu i dalszych awansów.

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

zdjęcia: st.kpr. Damian Fedziuryna 

wykorzystano materiały
Zespółu Komunikacji Medialnej i Promocji
Centralnego Zarządu Służby Więziennej
w Warszawie