19 czerwca 2024

I speak English

Dzięki projektowi Zespołu Specjalistów PRT (ang. Provincial Reconstruction Team – Zespół Odbudowy Prowincji) stu urzędników z sześciu departamentów prowincji Ghazni może pochwalić się znajomością języka angielskiego.

Reklamy

– Początkowo planowaliśmy kurs wyłącznie dla sędziów, prokuratorów oraz pracowników Departamentu Sprawiedliwości – powiedziała Angela Szyszło specjalistka do spraw edukacji w Zespole Specjalistów PRT – Jednak część z nich pracuje w odległych dystryktach i nie byliby w stanie uczestniczyć w zajęciach. Dlatego też w projekt został rozszerzony o pracowników Departamentów: Informacji i Kultury, Granic i Plemion, Edukacji, Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska. – Na co dzień ja, podobnie jak moi pracownicy, spotykamy się z przedstawicielami międzynarodowych organizacji – mówi Arifi Dyrektor Departamentu Granic i Plemion w prowincji Ghazni. – Brak znajomości angielskiego to dla nas bariera we współpracy.

W sumie naukę tego języka w ramach projektu PRT rozpoczęło ponad 130 osób. Uczestników kursu typowali dyrektorzy poszczególnych komórek. – Była to swoista nagroda – mówi specjalistka – Przede wszystkim możliwość rozwoju, większe szanse awansu, a dodatkowo zajęcia były prowadzone w czasie godzin pracy. Odbywały się trzy razy w tygodniu po trzy godziny – Po pierwszym teście, który sprawdzał poziom znajomości języka utworzone zostały dwie grupy: podstawowa i średniozaawansowana – tłumaczyła Angela Szyszło – Każdy z uczestników szkolenia otrzymał niezbędne do nauki książki, słowniki oraz zeszyty.

Reklamy

Dodatkowo w ramach projektu PRT zostały kupione trzy komputery z projektorami. Dzięki nim, nauczyciele mogli wzbogacić swoje lekcje o materiały multimedialne. – Na zajęciach pojawiały się prezentacje, filmy, muzyka – mówi specjalistka – Dzięki tym metodom znacznie łatwiej przyswajana jest wiedza. Sprawdzali ją nie tylko nauczyciele podczas testów, ale również specjaliści wraz z komisją w trakcie swoich wyjazdów. – Mieliśmy nie tylko wgląd w wyniki sprawdzianów, ale również osobiście kontrolowaliśmy zajęcia – czy rzeczywiście się odbywają, ile jest osób, jak są prowadzone – dodaje Angela Szyszło.

Końcowy egzamin pozytywnie napisało stu urzędników. – Od trzech lat pracuję
w sądownictwie – mówił Shah Walli Dyrektor Wydziału ds. Kryminalnych w Sądzie Apelacyjnym w Ghazni. – W tym czasie miałem ponad 700 rozpraw. Wszystkie najnowsze przepisy prawne, a szczególnie międzynarodowe konwencje dostępne są w prowincji Ghazni tylko w wersji elektronicznej i to w języku angielskim. Dzięki kursowi swobodnie mogę z nich korzystać, a także brać udział w sympozjach zagranicznych i wyjazdach studyjnych. Jest to bardzo ważne, bo Sąd Apelacyjny musi iść z postępem i sprostać wymaganiom obecnej sytuacji.

Reklamy

Uczestnicy zakończonego kursu podczas uroczystej ceremonii wręczenia certyfikatów dopytywali o jego kontynuację w przyszłym roku. – Każdy pracownik sądownictwa powinien go przejść – podsumował Shah Walli.

I speak English

***

Tekst: Magdalena Pilor
Zdjęcia: archiwum PRT