Idź na wystawę – dostaniesz folder

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie z okazji wystawy sportowej, która trwa po uroczystym otwarciu od 10 marca 2006 r. do końca kwietnia 2006 r. wydało folder pt. „Hrubieszowskie tradycje sportowe”. Kto przyjdzie zwiedzić wystawę ma szansę taki folder otrzymać (do wyczerpania nakładu).

Reklamy

br />Idź na wystawę – dostaniesz folder

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie z okazji wystawy sportowej, która trwa po uroczystym otwarciu od 10 marca 2006 r. do końca kwietnia 2006 r. wydało folder pt. „Hrubieszowskie tradycje sportowe”. Kto przyjdzie zwiedzić wystawę ma szansę taki folder otrzymać (do wyczerpania nakładu).

Reklamy

Okładka folderu na zdjęciu nr 1.

KS „Strzelec” Hrubieszów – w ramach „Związku Strzeleckiego”, który został założony w Hrubieszowie przez legionistów Józefa Piłsudskiego w 1921 r. zaczął działać Klub Sportowy „Strzelec”. Pierwszym komendantem Komendy Powiatowej Związku Strzeleckiego w Hrubieszowie był Lucjan Świdziński. Klub prowadził zajęcia i organizował zawody, w sekcjach: strzeleckiej, piłki nożnej, harcerskiej, szermierki na bagnety, lekkoatletycznej i bokserskiej. Początkowo „Dom Strzelca” znajdował się w budynku drewnianym przy kościele św. Mikołaja. Pod koniec lat trzydziestych wybudowano drewniany budynek piętrowy przy ul. Orlicz – Dreszera 1 (obecnie Ciesielczuka). Obok budynku była strzelnica małokalibrowa i boisko z trybuną. Dnia 3 Maja 1923 roku wręczono sztandar dla obwodu Hrubieszów „Związku Strzeleckiego”.

Lekkoatleci Strzelca przed zawodami (Zdjęcie 2).

TG „Sokół” Hrubieszów – rok 1922 jest datą powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” im. ks. St. Staszica, należące do okręgu IV Dzielnicy Mazowieckiej. W 1925 r. otrzymało wspaniały sztandar (znajduje się w Muzeum w Hrubieszowie). Dnia 29 lipca 1928 r. został uroczyście otwarty murowany budynek parterowy z obszernymi piwnicami tzw. „Dom Sokoła” przy ul. Rydza Śmigłego (obecnie Sąd). W domu tym mieściła się kręgielnia, sala gimnastyczna, oraz salony i biuro, obok budynku znajdowały się korty tenisowe o nawierzchni trawiastej. W tym okresie prezesem Gniazda w Hrubieszowie był druh Jan Pawłowicz. W Sokole m.in. ćwiczono i uczestniczono w zawodach : gimnastycznych, lekkiej atletyce, hazenie, tenisie ziemnym, kręgle.

Zarząd „Sokoła” (Zdjęcie 3 ).

W 2 Pułku Strzelców Konnych został założony w 1922 r. Wojskowy Klub Sportowy. Postawiono szczególnie na rozwój sportu jeździeckiego, władania bronią białą i strzeleckiego. Pierwszy start odbył się w marcu 1922 r. w Lublinie w zawodach jeździeckich. Nieco później żołnierze uczestniczyli w zawodach piłki nożnej, siatkówki, biegach przełajowych, tenisie ziemnym, boksu i lekkiej atletyki. Po II Wojnie Światowej, dnia 17 02 1948 roku klub dodał do swojej nazwy „Dziewiątka”. Pierwszym prezesem po wojnie był płk. Łaszkow. Drużyna piłki nożnej uczestniczyła w rozgrywkach ligowych.

Rozgrywki w tenisa ziemnego na kortach tenisowych w koszarach (Zdjęcie 4)

Po II Wojnie Światowej, dnia 13 kwietnia 1945 roku został założony Amatorski Klub Sportowy (AKS) prezesem został Stefan Madejski. W klubie istniały trzy drużyny piłki nożnej i jedna siatkówki, ale zawodnicy startowali również w zawodach lekkoatletycznych i tenisie stołowym. Od sezonu 1946/47 drużyna piłki nożnej zaczęła brać udział w rozgrywkach o mistrzostwo lubelskiej klasy „B”. Dnia 18 03 1948 r. AKS zmienił nazwę na Kupiecki Klub Sportowy „Grom”. Prezesem został Edward Berman. Klub posiadał sekcje: piłki nożnej w klasie B i siatkówki, członkowie klubu startowali też w lekkiej atletyce i tenisie stołowym. Klub działał przez dwa lata aby zmienić nazwę na „Związkowiec”. W 1955 r. w ramach zrzeszenia LZS powołano klub nawiązujący do poprzedniej nazwy LZS „Grom” z sekcjami: boks, podnoszenie ciężarów, strzelectwo, kolarstwo, lekkiej atletyki. Sekcje: bokserska i podnoszenia ciężarów systematycznie startowały w imprezach ligowych i wojewódzkich.

Pięściarze przed meczem (Zdjęcie 5).

Dnia 04 01 1951 r. powstało Zrzeszenie Sportowe „Ogniwo”. Prezesem został Jan Korczak. Członkowie posiadali legitymacje ze zdjęciem. Działały sekcje: pływania, lekkiej atletyki, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, kolarska, strzelecka, tenisa stołowego i szachy. Drużyna piłki nożnej występowała w klasie wydzielonej. Pozostałe sekcje brały udział w zawodach wojewódzkich i centralnych. W wyniku dalszych zmian strukturalnych we wrześniu 1954 r, zostało dokonane połączenia TKS „Ogniwo” i TKS „Spójnia” w jedno, Terenowe Koło Sportowe „Sparta”. Prezesem został Jan Korczak. Sekcje: pływanie, lekkiej atletyki, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, kolarska, strzelecka, tenisa stołowego, szachy.

Drużyna piłki nożnej przed meczem (Zdjęcie 6).

W 1968 r. powołany został w miejsce LZS „Grom” Hrubieszów, Ludowy Klub Sportowy „Świt” Hrubieszów z prezesem Stanisławem Wilczyńskim. Sekcje: lekkoatletyka, piłka ręczna, kolarska, podnoszenie ciężarów. Klub działał pod patronatem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Hrubieszowie i Ludowych Zespołów Sportowych. (Zdjęcie 7)
W 1957 r. po połączeniu „Sparty” i „Startu” utworzono Spółdzielczo – Rzemieślniczy Amatorski Klub Sportowy „Unia” pod patronatem Zrzeszenia sportowego „Start”. Prezesami Unii w pierwszych latach byli: Jan Korczak, Antoni Zaburda, Władysław Papuga. Sekcje: piłki nożnej, piłki ręcznej, boksu, i pływania. W późniejszych latach pierwszy człon nazwy ulegał zmianie. W 1973 r. po fuzji z LKS „Świt” na LKS, „Unia” przyjmuje patronat Ludowych Zespołów Ludowych. Od 1994 r. po kryzysie finansowym na Miejski Klub Sportowy (MKS). Obecnie w klubie działają 4 sekcje: piłki nożnej, piłki ręcznej, lekkiej atletyki i podnoszenia ciężarów. Prezesem jest Zbigniew Dolecki.

Bieg przełajowy w 1975 roku (Zdjęcie 8).

UKS „Grześ” Hrubieszów – działa przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie od roku 1998 i jego działalność polega na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez różnego rodzaju formy aktywności ruchowej, imprezy i festyny o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Dyscyplina wiodąca to unihokej, dyscyplina młoda lecz zdobywająca coraz więcej zwolenników. Obecnie najlepsza drużyna występuje w I lidze Juniorów jeżdżąc do rywali po całym kraju, oraz imprezach mistrzowskich w różnych kategoriach wiekowych. Prezesem klubu jest Krzysztof Dąbrowski.

Zawody w unihokeja w Hali Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie (Zdjęcie 9).

Opracowanie folderu

Wacław Panasiewicz
Marek Ambroży Kitliński

mak

zobacz zdjęcia >>