24 maja 2024

II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

W dniu 27 stycznia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie o godzinie 12:00 odbędzie II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji MRM odbytej w dniu 20 grudnia 2012 roku.

4. Pytania oraz wnioski radnych.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego MRM z działalności podjętych w okresie między sesyjnym.

6. Uchwalenie kalendarza sesji MRM na rok 2012.

7. Uchwalenie kalendarza imprez kulturalno-oświatowych współorganizowanych przez MRM.

8. Uchwalenie corocznego plebiscytu na „Hrubieszowianina roku”.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad.