24 lipca 2024

III Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja

Hrubieszów

Reklamy

11 maja 2010 na stadionie HOSiR odbędzie się III Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja. Przedstawiamy regulamin i program minutowy imprezy oraz zapraszamy do udziału.

***

Reklamy

III HRUBIESZOWSKI CROSS KONSTYTUCJI 3 MAJA
REGULAMIN

Patronat: Burmistrz Miasta Hrubieszów

Reklamy

Organizatorzy: MKS”Unia” Hrubieszów, HOSiR Hrubieszów.

Cel imprezy
– Upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
– Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako prostej formy rekreacji ruchowej.

Termin i miejsce: 11.05.2010 roku /wtorek/ obiekty otwarte HOSiR, godz. 10:30

Warunki Uczestnictwa
W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni posiadający ważne badania lekarskie. Dzieci i młodzież szkolna występują pod opieką nauczycieli i wychowawców. Każdy zawodnik musi posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową wg załączonego wzoru, okazaną sędziemu na starcie i zdaną na mecie biegu,

Nagrody
– Indywidualnie za zajęcie miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej medale, za miejsca I-VI dyplomy,
– Drużynowo za I miejsca puchary w kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,
– Najlepszy Nauczyciel – wychowawca w kat. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,otrzymuje statuetkę za największą liczbę podopiecznych startujących w zawodach, przyjmując punktację:1 zawodnik – jeden punkt.

PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

godz.10:30 – Otwarcie Imprezy
godz.10:45 – Przedszkolaki (dziewczynki- rocznik 2003 i młodsi) dystans: 200m
godz.10:50 – Przedszkolaki (chłopcy- rocznik 2003 i młodsi) dystans: 200m
godz.10:55 – Dziewczęta rocznik 2002 200m
godz.11:00 – Chłopcy rocznik 2002 200m
godz.11:05 – Dziewczęta rocznik 2001 300m
godz.11:10 – Chłopcy rocznik 2001 300m
godz.11:15 – Dziewczęta rocznik 2000,1999 600m
godz.11:20 – Chłopcy rocznik 2000,1999 600m
godz.11:25 – Dziewczęta rocznik 1998,1997 600m
godz.11:30 – Chłopcy rocznik 1998,1997 600m

godz.11:35 – Dziewczęta rocznik 1996 600m
godz.11:40 – Chłopcy rocznik 1996 600m
godz.11:45 – Dziewczęta rocznik 1995,1994 600m
godz.11:50 – Chłopcy rocznik 1995,1994 600m

godz.12:00 – Dziewczęta rocznik 1993,1992 1 000m
godz.12:10 – Chłopcy rocznik 1993,1992 1 000m
godz.12:20 – Dziewczęta rocznik 1991 i starsze 1 000m
godz.12:20 – Chłopcy rocznik 1991 i starsi 1 000m

UWAGI KONCOWE:

1. Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na instytucji delegującej (szkoła, przedszkole).

2. Wręczenie nagród odbywać się będzie sukcesywnie po zakończeniu biegu w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. Zasady punktacji drużynowej zostaną ustalone przez organizatorów imprezy.


_________________________________________________

KARTA STARTOWA

Imię i Nazwisko zawodnika/czki …………………………………

Rok urodzenia……………………………………dystans……………..

Szkoła…………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko nauczyciela…………………………………………

_________________________________________________