8 grudnia 2023

Inicjatywa obywatelska w UE

Bruksela

Reklamy

Traktat z Lizbony umożliwia obywatelom Unii Europejskiej zgłaszanie (poprzez zebranie pod daną inicjatywą 1 miliona podpisów obywateli UE) wniosków do Komisji o zainicjowanie procesu legislacyjnego w danej społecznie ważnej kwestii.

***

Reklamy

Inicjatywa obywatelska realnym narzędziem wpływu obywateli UE na tworzenie polityki europejskiej

Wczorajsza debata Parlamentu Europejskiego na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej wprowadzonej na mocy Traktatu z Lizbony to kolejny krok na drodze do ustalenia ostatecznego jej kształtu. Traktat umożliwia bowiem, obywatelom Unii Europejskiej zgłaszanie (poprzez zebranie pod daną inicjatywą 1 miliona podpisów obywateli UE) wniosków do Komisji o zainicjowanie procesu legislacyjnego w danej społecznie ważnej kwestii.

„Zwiększona, dzięki Traktatowi Lizbońskiemu, rola Parlamentu Europejskiego oraz Europejska Inicjatywa Obywatelska to ważny krok wzmacniający demokrację.
Aby Inicjatywa Obywatelska spełniała swoją rolę, ważne jest takie określenie procedur, które nie ograniczałyby już wstępnie jej demokratycznego charakteru” zaznaczyła poseł Lena Kolarska-Bobińska (PO, EPL) podczas wczorajszej debaty.

Poseł Kolarska-Bobińska podkreśliła również, że jej zdaniem należy zwiększyć rolę Parlamentu Europejskiego w procesie inicjatywy obywatelskiej. „Parlament powinien wspólnie z Komisją oceniać i opiniować zgłaszane inicjatywy. W ten sposób decyzje o dopuszczalności proponowanych inicjatyw leżałby również w rękach przedstawicieli wyborców, a nie tylko egzekutywy. Parlament jest jedyną demokratycznie wybraną instytucją Unii Europejskiej a inicjatywa obywatelska dotyczy problemów i poglądów ludzi” zaznaczyła. „Obecne propozycje mówią, że tylko Komisja określa, które zgłaszane inicjatywy będą akceptowane, a które odrzucane.” Poseł Kolarska-Bobińska powiedziała również, że w krajach członkowskich powinna nastąpić harmonizacja procedur dotyczących inicjatyw, gdyż zbytnia różnorodność utrudni jej zdaniem zdobycie szerokiego poparcia dla tych inicjatyw. Podkreśliła również istotność internetowego zbierania podpisów.

Pomysł stworzenia narzędzia umożliwiającego obywatelom bardziej intensywne uczestniczenie w życiu demokratycznym Unii, pojawił się juz w 2005 roku, po przegranych referendach konstytucyjnych we Francji i w Holandii.

„Te głosowania odzwierciedlały zauważalny brak „łączności” między Unią Europejską a jej obywatelami. Nawet ostatnio opublikowane wyniki konsultacji społecznych, zainicjowanych Zieloną Księgą w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, pokazują niskie zainteresowanie poszczególnych obywateli. Komisja otrzymała zaledwie 159 odpowiedzi od indywidualnych mieszkańców” zauważył poseł Jarosław Wałęsa (PO), członek Komisji Petycji w PE.

„Inicjatywa obywatelska daje możliwość zmiany tej sytuacji i większego zaangażowania naszych obywateli, dając im prawo bezpośredniego zwracania się do Komisji z wnioskami w sprawie nowych inicjatyw politycznych. Po raz pierwszy w historii zintegrowanej Europy, obywatele będą mieć realny i bezpośredni wpływ na tworzenie polityki europejskiej. Istotnym jest jednak, aby Europejska Inicjatywa Obywatelska była prawdziwym ponadnarodowym instrumentem, który będzie przyjazny obywatelom i łatwy w obsłudze” podkreślił poseł Wałęsa.

Raport na temat inicjatywy obywatelskiej powstanie w Komisji do Spraw Konstytucyjnych PE.

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 265 posłów z 26 państw członkowskich.

Dalszych informacji udziela:
Biuro Prasowe EPL
Joanna Bekker +32 476 94 33 88

***

Info:
Biuro Poselskie
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Leny Kolarskiej-Bobińskiej