Innowacje w energii odnawialnej

Nałęczów

Reklamy

Poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, zaprasza na konferencję
„Innowacje w energii odnawialnej. Doświadczenia Europy i ich wykorzystanie na Lubelszczyźnie”.

Konferencja odbędzie się w Nałęczowie w dniu 15 kwietnia 2011 r. (piątek) w godzinach 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowego „ENERGETYK” przy ulicy
Paderewskiego 10.

Reklamy

Organizatorami konferencji są prof. Lena Kolarska – Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Konferencja ma na celu wskazanie kierunków rozwoju energii odnawialnej ze szczególnym
uwzględnieniem dobrych praktyk stosowanych na terenie województwa lubelskiego, w świetle
doświadczeń i przykładów europejskich. Zaprezentowane zostaną ciekawe działania i inwestycje
z naszego regionu oparte na zielonej energii.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele instytucji z Unii Europejskiej, administracji publicznej szczebla centralnego oraz instytucji i organizacji z Lubelszczyzny zainteresowanych wymianą doświadczeń na ten temat.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki oraz mediów.

„Innowacje w energii odnawialnej.
Doświadczenia Europy i ich wykorzystanie na Lubelszczyźnie”
15 kwietnia 2011 roku
Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „ENERGETYK”
Nałęczów, ul. Paderewskiego 10

PROGRAM KONFERENCJI

09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników, kawa

09.30 – 09.45 Powitanie gości i otwarcie konferencji prof. Lena Kolarska-Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego

09.45 – 10.00 Wystąpienie otwierające konferencję Janusz Pilitowski, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki

10.00 – 11.30 Panel I: Rozwój zielonej energii w Unii Europejskiej
Moderator: prof. Lena Kolarska-Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego
– Odnawialne źródła energii impulsem rozwoju austriackiego miasta Gussing Christian Keglovits, European Center for Renewable Energy (Europejskie Centrum Energii Odnawialnej)
– Innowacje w sektorze odnawialnych źródeł energii na przykładzie europejskich doświadczeń
Christoph Pietz, Institute for Applied Material Flow Management (Instytut Zarządzania Przepływami Surowca)
– Inicjatywa FREE – plany i działania w Polsce i Europie Kamil Dolata, Future of Rural Energy in Europe (Forum Rozwoju Efektywnej Energii)

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa (konferencja prasowa, sala szkoleniowa nr 3)

12.00 – 14.30 Panel II: Kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w województwie lubelskim – dobre praktyki
Moderator: prof. Bogdan Kościk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
– Preferowane kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim
Sławomir Sosnowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Przewodniczący Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego ds. Energii Odnawialnej przy Zarządzie Województwa Lubelskiego
– Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej – innowacje w zakresie OZE prof. Jerzy Tys, Instytut Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
– Inwestycje w produkcję biogazu rolniczego – biogazownie Uhnin i Piaski Marek Pituła, Prezes Bioelektrowni Uhnin Sp. z o.o. Robert Gajor, Wiceprezes Zarządu Wikana Bioenergia Sp. z o.o.
– Projekt „Czysta Energia w Dolinie Zielawy” – Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice
– Projekt budowy Centrum Naukowo-Edukacyjnego w Zwierzyńcu jako przykład „Inteligentnego energetycznie budynku” – Zdzisław Strupieniuk, Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego
– Wykorzystanie energii słońca i wiatru w indywidualnych gospodarstwach domowych – Paweł Wójtowicz, przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie
– Możliwości finansowania przedsięwzięć proekologicznych – Andrzej Gajak, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

14.30 – 15.00 Dyskusja

15.00 Obiad

***

Info:
Biuro Poselskie
Poseł do Parlamentu Europejskiego
prof. Leny Kolarskiej – Bobińskiej