Internetowa petycja: Nie chcemy cyrku ze zwierzętami w Hrubieszowie!

Jedna z mieszkanek Hrubieszowa utworzyła w Internecie petycję w celu zebrania podpisów ludzi przeciwnych wpuszczaniu cyrku ze zwierzętami do naszego miasta.

Reklamy

 

W petycji, która kierowana jest do władz miasta, czytamy:

 

Zwracamy się z prośbą o nie wpuszczanie cyrków ze zwierzętami do Hrubieszowa!

Cyrk to nie jest dobre miejsce dla zwierząt, które poddawane są bardzo brutalnej tresurze. To, że zwierzęta wykonują sztuczki, które bawią publiczność jest efektem działania ich w ogromnym, chronicznym stresie, a i walor edukacyjny jest praktycznie żaden. Nauka dzieci powinna być ukierunkowana na poszanowanie praw zwierząt. 

Lwy, które naturalnie żyją w otwartej przestrzeni – całe życie spędzają w klatkach, które opuszczają jedynie po to aby być poddawanym tresurze. Ciągły transport jest źródłem przewlekłego stresu czego efektem jest pojawianie się zachowań stereotypowych jak np. krążenie w kółko czy tkanie. Gatunki naczelne, które żyją w grupach społecznych, w cyrku przebywają w izolacji i samotności, co znacznie odbija się na ich zdrowiu psychicznym i fizycznym. Niedźwiedzie są okaleczane, wyrywane są im kły oraz pazury. Obsługa cyrków nie jest i nigdy nie będzie w stanie zapewnić właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom.

„Spektakle cyrkowe z udziałem zwierząt są pozbawione walorów edukacyjnych, a także potencjalnie szkodliwe dla procesu wychowania młodych ludzi.” – Uchwała Komitetu Psychologii PAN z dnia 27 marca 2015 w sprawie poparcia działań podejmowanych w celu ograniczenia wykorzystywania zwierząt w działalności rozrywkowej prowadzonej w cyrkach.

Sztuka cyrkowa ma jeszcze wyższe walory rozrywkowe gdy nie uczestniczą w niej zwierzęta tj. żonglerka, akrobatyka czy szczudlarstwo.

 

Petycję można znaleźć tutaj:

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Burmistrz_Miasta_Hrubieszowa_Cyrk_bez_zwierzat_w_Hrubieszowie/?preview=live