Wojewoda wygasiła mandat radnego Reginalda Kawalca

Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc w dniu 6 listopada 2013 r. wydała zarządzenie stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Hrubieszów Reginalda Kawalca.

Reklamy

W dniu 25 października Rada Miasta Hrubieszowa podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, w której odmówiła wygaszenia mandatu radnemu Reginaldowi Kawalcowi.

Wobec powyższego Wojewoda Lubelski wydał zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu.

Radnemu przysługuje skarga na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Szczegóły i uzasadnienie na skanach poniżej.