3 grudnia 2023

Jak zostać instruktorem ds. BHP?

Przepisy prawa wymagają od pracodawców zapewnienia warunków pracy zgodnych z zasadami BHP. Regulacje w tym zakresie stają się zresztą coraz bardziej rygorystyczne, a kontrole przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – częstsze. Nic dziwnego zatem, że instruktor ds. BHP jest coraz częściej poszukiwany. Jak można nim zostać?

 

Jak zostać BHP-owcem?

Sporo osób może zastanawiać się, czym właściwie zajmuje się instruktor ds. BHP. Specjaliści pracujący w tym zawodzie mają dwa główne zadania. Pierwszym jest kontrola warunków pracy – BHP-owiec, np. na zlecenie Państwowej Inspekcji Pracy (lub centrali firmy, chcącej sprawdzić, jak funkcjonują jej oddziały w innych miastach) weryfikuje, czy działalność prowadzona przez przedsiębiorcę spełnia wymogi przepisów BHP. Instruktorzy ds. BHP zajmują się oprócz tego także prowadzeniem szkoleń dla pracowników. Zgodnie z prawem, każdy pracownik musi zostać przeszkolony z zasad BHP; tym samym BHP-owcy nie muszą obawiać się, że zabraknie dla nich pracy. Dodatkowo coraz więcej pracodawców organizuje dodatkowe szkolenia dla wszystkich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – tak, by podnosić świadomość zatrudnionych w tej kwestii.

Jaką szkołę trzeba skończyć, żeby zostać BHP-owcem? Pierwsza z możliwych opcji to ukończenie odpowiedniego kierunku studiów (a zazwyczaj – konkretnej specjalności na określonym kierunku) i ukończenie stażu. Alternatywą jest ukończenie kierunku Technik BHP w szkole policealnej i zdobycie praktyki zawodowej. Taki kierunek prowadzi m.in. szkoła Żak. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że kształcenie w tym przypadku trwa 1,5 roku i jest zaoczne. To oznacza, że można stosunkowo szybko zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w zawodzie instruktora ds. BHP, a w trakcie nauki – pracować zawodowo. Nauka w szkole Żak jest ponadto bezpłatna.

Czego można nauczyć się na kierunku Technik BHP w szkole Żak?

Osoby, które zdecydują się na kształcenie na kierunku Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (Technik BHP) zapoznają się z podstawami techniki oraz zdobędą wiedzę na temat obiektów i urządzeń technicznych oraz maszyn. Oprócz tego nauczą się również podstaw prawa pracy, zgłębią zagadnienia z obszaru ergonomii w procesie pracy czy zagrożeń w środowisku zawodowym. Uczestnicy poznają też skutki oddziaływania czynników szkodzących człowiekowi. Należy przede wszystkim podkreślić, że kształcenie ma wymiar praktyczny – osoby, które ukończą naukę na tym kierunku, będą mieć kwalifikacje do pracy w zawodzie instruktora ds. BHP.

Tym samym osoby, które rozważają karierę w zawodzie instruktora ds. BHP powinny zdecydować, która ścieżka kształcenia będzie dla nich najlepsza. Z pewnością niezależnie od dokonanego wyboru mogą liczyć na dobre perspektywy zawodowe.

­

tekst i fot. mat. partnera