25 lipca 2024

Jednolity Plik Kontrolny w 2018 roku

Przepisy odnośnie rozliczeń podatkowych dla firm cały czas się zmieniają. Dlatego warto być na bieżąco ze wszystkimi przepisami, by wiedzieć, co należy robić za każdym razem przy rozliczeniu. Jedną z kwestii, która będzie obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców od przyszłego roku jest Jednolity Plik Kontrolny (JKP). Czym on właściwie jest i od kiedy będzie obowiązywać? W tym artykule odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z JKP.

Reklamy

 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór ksiąg i dokumentów w formie elektronicznej, który jest prowadzony za pomocą programu komputerowego w wymaganym przez przepisy formacie. Przykładem programu, który pozwala na stworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest Mega-Tech – program do faktur.

Reklamy

Przepisy nałożyły obowiązek dostarczania do Urzędów Skarbowych wygenerowanych Jednolitych Plików Kontrolnych na duże firmy już od 1 lipca 2016 r. Dla małych i średnich przedsiębiorców ten obowiązek wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Mikroprzedsiębiorcy będą musieli generować te pliki już z momentem rozpoczęcia 2018 roku.


Dlaczego wprowadzono Jednolity Plik Kontrolny?

Reklamy

Dokument, jakim jest JKP ma na celu ułatwienie przekazywania danych dotyczących działalności firmy do organów podatkowych. Dokumenty wysyłane są drogą elektroniczną, dzięki czemu docierają one do urzędów praktycznie w kilka chwil po wysłaniu. Taka forma dokumentacji ma też na celu skrócenie czasu kontroli wykonywanych przez upoważnione do tego organy.


Jak przygotować Jednolity Plik Kontrolny?

JPK – jak wygenerować taki plik? Najłatwiej zrobić to przy pomocy specjalistycznych programów do księgowania. Wiele dostępnych do tej pory na rynku programów księgowych zostało rozszerzonych o możliwość przygotowywania właśnie tego dokumentu. Najczęściej plik generować można przy pomocy jednego, dwóch klinknięć w menu programu. Plik generuje się automatycznie na podstawie opracowywanych w programie dokumentów.

Warto pamiętać, że plik JPK składa się z siedmiu struktur dotyczących różnych sfer działalności firmy. Obejmuje przede wszystkim: księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn, ewidencję zakupu i sprzedaży, faktury VAT, podatkową księgę rozchodów i przychodów oraz ewidencję przychodów.

 

 

fot. mat. sponsora