Jesień Plastyczna 2013 – regulamin konkursu plastycznego na najciekawszą pracę roku

Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie ogłasza konkurs plastyczny NAJCIEKAWSZA PRACA ROKU w ramach corocznej imprezy JESIEŃ PLASTYCZNA – HRUBIESZÓW 2013.

Reklamy

Jesień Plastyczna Hrubieszów 2013 to coroczna konfrontacja prac z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i tkaniny artystycznej. Jesienna ekspozycja umożliwia debiut wystawienniczy, ocenę prac przez komisję artystyczną i publiczność, integruje twórców z różnych środowisk. Jest prezentacja różnych form i technik plastycznych. Każda praca ubiega się o miano NAJCIEKAWSZEJ PRACY ROKU.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy plastycy, absolwenci liceów plastycznych, studenci wyższych.

Należy złożyć lub przesłać do 15 września br. co najmniej  dwie prace na adres Hrubieszowskiego Domu Kultury. Prace muszą być wykonane w ostatnich dwóch latach, oprawione w listwy, ramy, passe-partout oraz opisane : imię i nazwisko, tytuł i wartość pracy.

Format i technika dowolna.

W konkursie biorą udział również prace powstałe na XXXV Plenerze Malarskim organizowanym przez Hrubieszowski Dom Kultury w bieżącym roku.

Komisja artystyczna powołana przez organizatora dokona rozstrzygnięcia konkursu, przyzna nagrody pieniężne  i wyróżnienia rzeczowe.

Komisja dokona wyboru prac do wystawy.    


Główna nagroda

NAJCIEKAWSZA PRACA 2013 ROKU ufundowana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz pozostałe nagrody:

Starosty Hrubieszowskiego, Wójta Gminy Hrubieszów, Dyrektora  Hrubieszowskiego Domu Kultury zostaną  wręczone  w  listopadzie  br. podczas  inauguracji  JESIENI  PLASTYCZNEJ w  Hrubieszowskim  Domu  Kultury.

Prace nagrodzone, wyróżnione i pozostałe zostaną zwrócone autorom po zakończeniu wystawy tj. ok.15 grudnia 2013r.

Organizator zastrzega sobie reprodukowanie prac w katalogu bez uiszczania honorarium.

Organizator zabiega o dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Komisarz wystawy – Andrzej Marut

Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7

22-500 Hrubieszów

Tel. 084 696 2615, fax. 084 696 4744