Jest pomysł przeniesienia do Hrubieszowa lekarskich komisji orzekających ZUS

Rada Powiatowa SLD wystąpiła do ZUS z inicjatywą przeniesienia do Hrubieszowa lekarskich komisji orzekających.

Reklamy

 

Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na prośbę mieszkańców Hrubieszowa, wystąpiła z inicjatywą przeniesienia do Hrubieszowa lekarskich komisji orzekających w sprawach mieszkańców naszego miasta i powiatu hrubieszowskiego.

Wystosowano pisemny postulat do Dyrekcji Oddziału ZUS w Biłgoraju, aby przeniósł pracę wszelkich komisji lekarskich, dotyczących mieszkańców naszego miasta i naszego powiatu z biłgorajskiego ZUS do Inspektoratu ZUS w Hrubieszowie.

O wyżej wymienionej inicjatywie powiadomiono Inspektorat ZUS Hrubieszowie i Starostwo Powiatowe, jednocześnie prosząc o poparcie inicjatywy Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Hrubieszowie.

Pełna treść rzeczonego pisma poniżej.

 

Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Hrubieszowie

Piotr Szeląg

 

***

 

Hrubieszów, dnia 20 lutego 2020 r.

 

Dyrektor Oddziału ZUS w Biłgoraju

ul. Kościuszki 103

23-400 Biłgoraj

 

do wiadomości

Kierownik Inspektoratu ZUS w Hrubieszowie

ul. 3-go Maja 8 a

22-500 Hrubieszów

 

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców powiatu hrubieszowskiego potrzebami w zakresie przeniesienia z Oddziału ZUS w Biłgoraju:orzekania komisji lekarskich,  badań lekarskich, kontroli zwolnień lekarskich -Rada Powiatowa SLD w Hrubieszowie wnosi oprzeniesienie załatwiania tych formalnościdla potrzeb ludności powiatu hrubieszowskiego do podległej jednostki, którą jest: ZUS Inspektorat w Hrubieszowie, ul. 3-go Maja 8 a, 22-500 Hrubieszów, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym:

– Miasto Hrubieszów,

– Gminy: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice.

W Hrubieszowie usytuowany jest budynek Inspektoratu ZUS, który spełnia standardy do załatwienia spraw związanych z zakresem działania i zadaniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określonymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Inicjatywa ma nacelu załatwiania spraw na miejscu(gdzie jest gabinet lekarski, poczekalnia, pomieszczenia sanitarne, wjazd do budynku wózkami inwalidzkimi i in), a nie każdorazowym wyjazdem do Oddziału ZUS w Biłgoraju, co wiąże się z kosztami jak również czasem.

Zwrot kosztów przez ZUS Oddz. w Biłgoraju nie rozwiązuje sytuacji ponieważ obowiązek stawiennictwa w Biłgoraju dotyczy grupy osób w podeszłym wieku, inwalidów, którym stan zdrowia, wiek sprawiają poważne problemy i są uciążliwe w zakresie przemieszczenia się z miejsca zamieszkania do miejscowości oddalonej o 100 km, tym bardziej że nie ma bezpośredniego połączenia komunikacyjnego.

Liczymy, że działające na terenie powiatu hrubieszowskiego partie polityczne: PiS, PSL, PO, i in. będą wspierały naszą inicjatywę w zakresie ułatwienia mieszkańcom naszego powiatu załatwiania tych formalności w Inspektoracie ZUS w Hrubieszowie.

Mamy nadzieję, że  kierowany wniosek potraktowany zostanie poważnie,a odpowiedź nastąpi w ustawowym terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzymania korespondencji.

 

Z poważaniem,

Rada Powiatowa SLD w Hrubieszowie

Przewodniczący – Piotr Szeląg