9 grudnia 2023

Kalendarium Szkoły Odzieżowej w Hrubieszowie cz. 3

Hrubieszów Przez 76 lat w Hrubieszowie istniała szkoła, ze zdecydowaną przewagą dziewcząt, której już pod własną nazwą nie ma. Potocznie mówiono – krawiecka, igiełki, odzieżowa itp. M.in. historia szkoły zawarta jest w kronikach szkolnych, które skrzętnie przejrzałem i wynotowałem, co prezentuję poniżej w części trzeciej (lata 1970 – 1984).

Reklamy

***

Reklamy

Rok szkolny 1970/1971

1970 – w r. szk. 1970/71 szkoła liczyła 14 klas (3 odzieżowe, 3 dziewiarskie, 3 handlowe, 5 ogólnozawodowych dla młodocianych pracujących), Od półrocza 13 klas ponieważ 3-cia handlowa ukończyła zajęcia 31 I 1971 r. W szkole pracowało 24 nauczycieli, w tym z wyższym wykształceniem – 4, z ukończonym SN – 8, z wykształceniem średnim pedagogicznym – 7, bez wykształcenia pedagogicznego – 5. Było 20 nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 emerytów pracujących na pół etatu oraz 2 dochodzących. Młodzież w 90% była pochodzenia wiejskiego. Większość dojeżdżała do szkoły, zimą mieszkała na stancjach. Najwięcej trudności nastręczali uczniowie klas wielozawodowych.

1970 – Szkoła zajmowała dwupiętrowy budynek. Na parterze znajdowały się warsztaty odzieżowe i dziewiarskie, krajalnia, przymierzalnia, biuro technologiczne. Na I i II piętrze mieściło się 5 sal lekcyjnych, 2 pracownie: rysunku zawodowego i technologii, biblioteka i magazyn. W piwnicy była kuchnia, świetlica oraz szatnie. W salach lekcyjnych wymieniono przestarzały sprzęt na nowoczesny. Zaopatrzenie w pomoce naukowe było dobre. Dożo pomocy wykonała młodzież pod kierunkiem nauczycieli. Szkoła była wyposażona w sprzęt przeciwpożarowy a nauczyciele i uczniowie zostali przeszkoleni w posługiwaniu się w/w sprzętem.

1970 – Rada Pedagogiczna pracowała wg kolektywnie opracowanego planu. Istniały 3 komisje: nauczycieli przedmiotów zawodowych i nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz wychowawców klasowych

1970 – Podstawowa Organizacyjna Partyjna liczyła 8 osób. POP pomaga dyrektorowi szkoły w podejmowaniu inicjatyw i decyzji, opiekuje się organizacjami młodzieżowymi (ZMS i ZHP), prowadzi szkolenia otwarte dla wszystkich nauczycieli. Dla poparcia nowego kierownictwa Partii młodzież podjęła zobowiązanie wyprodukowania materiałów na 10 tys. zł.

1970 – Biblioteka szkolna liczyła 5200 tomów i była uzupełniana nowymi wydaniami. Nauczyciele czytali takie czasopisma jak: „Szkoła Zawodowa”, Wychowanie”, Głos Nauczycielski”, „Rodzina i szkoła”

1970 – Samorząd Szkolny skupiał całą młodzież, przewodniczącą była Teresa Stankiewicz. Organizował dyżury na korytarzach i szatniach, utrzymywał porządek w szkole. ZMS liczył 136 członków. Członkowie przepracowali 800 godzin przy porządkowaniu miasta i 800 godzin przy sadzeniu drzewek

1970 – Wszyscy uczniowie brali udział w XI Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Reprezentacja szkoły zajęła 5 miejsce na eliminacjach rejonowych.

1970 – Podczas Dnia Nauczyciela p. dyr. Maria Nemetti została udekorowana Krzyżem Zasługi

1970 – Jesienią odbyła się hospitacja zbiorowa zespołu dyrektorów szkół zaplanowana przez Okręgowy Ośrodek Metodyczny w Lublinie, która wypadła bardzo pomyślnie. Szkoła zorganizowała 2 – dniową konferencję kierowników warsztatów. Wiosną 1971 wizytator Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie po wizytacji również pozytywnie ocenił pracę szkoły. Dyrektorka szkoły przeprowadziła 83 hospitacje.

1971 – Drużyna ZHP wyróżniała się opieką nad miejscami straceń oraz akcją „niewidzialna ręka”. Szkolne Koło PCK czuwało nad porządkiem w szkole, organizowało konkursy czystości, szkolenie sanitarne. Znakomicie pracowała Spółdzielnia Uczniowska i PKO

1971 – Zajęcia pozalekcyjne obejmowały 3 zespoły: recytatorskie, wokalny i muzyczny. Zespoły współpracowały ze sobą przygotowując wiele imprez, z którymi występują w szkole, mieście i powiecie

1971 – W miesiącach XI 1970 – IV 1971 prowadzono dożywianie młodzieży

1971 – W karnawale odbyły się zabawy dla wszystkich klas. Były też zabawy połączone z programem artystycznym. Odbyły się wycieczki do Zamościa, Biłgoraja, Lublina i Werbkowic

1971 – Istniała ścisła współpraca z Komitetem Rodzicielskim, która przejawiała się we wszystkich dziedzinach życia szkolnego. Rodzice pomagali w organizowaniu zabaw i wycieczek, dyżurowali przy dożywianiu w świetlicy, czuwali nad zachowaniem się młodzieży na ulicach i w miejscach publicznych, służył pomocą finansową.

1971 – Komitet Opiekuńczy (MHD) udostępnił szkole środki transportu mebli i pomocy naukowych. W zamian młodzież prezentowała swoje programy artystyczne w MHD przy różnych okazjach

1971 – Najbardziej odczuwalne braki: sala sportowa, boisko sportowe, aula do zebrań czy spotkań z młodzieżą i rodzicami, internat.

1971 – Odbyło się spotkanie z p. por. komandorem Marynarki Wojennej, w towarzystwie przewodniczącego PPRN w Hrubieszowie Czesławem Jarząbkiem i sekretarzem KP PZPR St. Maciągiem, ku pamięci Bogusława Krawczyka – dowódcą ORP „Wilk”, który przedarł się przez cieśniny duńskie we wrześniu 1939 r.

1971 – Odbyła się wycieczka szkolna na trasie: Warszawa – Malbork – Gdańsk – Gdynia – Sopot – Wrzeszcz

1971 – Na zakończenie roku szkolnego najlepsi uczniowie i wyróżniający się w pracy społecznej otrzymali nagrody książkowe

Rok szkolny 1971/1972

1972 – Odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – wyborcza HSPS

1972 – Szkoła brała udział w czynach społecznych, m.in. układano chodnik przy ul. Polnej

1972 – Młodzież wzięła udział w wycieczce szkolnej na trasie: Łańcut – Kraków – Ojców – Wieliczka – Zakopane

1972 – Tak jak co roku uczestniczono w pochodzie 1 – Majowym

Rok szkolny 1972/1973

1972 – Zmiana nazwy szkoły na Zasadnicza Szkoła Zawodowa, dyrektorem zostaje p. Bronisław Bojko.

1972 – Zasadnicza Szkoła Handlowa została przeniesiona do technikum Ekonomicznego ze względu na dużą ilość klas.

1972 – Rozpoczęto również remonty klas lekcyjnych, piwnic szkolnych wraz z ich adaptacją dla potrzeb szkolnych

Rok szkolny 1973/1974

Brak wiadomości w kronice

Rok szkolny 1974/1975

1975 – W r. szk. 1974/75 grono dyrektorskie to: dyr. Bronisław Bojko i z-cy: Maria Nemetti i Helena Szypulska

Lata szkolne 1975 – 1979

Brak wiadomości w kronice

Rok szkolny 1979/1980

1979 – w r. szk. 1979/80 urodziła się inicjatywa podjęcia prac związanych z nadaniem imienia oraz ufundowania sztandaru szkole. Ogłoszono konkurs na wybór patrona. Systematycznie pozyskiwano fundusze m.in. od zakładu opiekuńczego ZPO „Delia” w Zamościu, opodatkowali się rodzice, młodzież, nauczyciele i pracownicy szkoły. Po wyborze Patrona – poetka Maria Konopnicka, wprowadzono bogaty program informacyjny związany z Patronką. Np. wydawano ilustrowaną gazetkę ścienną, urządzono kącik Patrona i wystawki, prowadzono album poświęcony działalności poza pisarskiej patronki, zorganizowano wieczór poezji i prozy, pełniono warty przy zdobytym popiersiu, zaproszono mieszkańców ul. M. Konopnickiej, sporządzono specjalny katalog pod nazwą „Patron naszej szkoły”, w wystroju sal i korytarzy dominowała tematyka zbliżającej się uroczystości itp.

Rok szkolny 1980/1981

1980 – 1 IX nastąpiło uroczyste rozpoczęcie r. szk. 1980/81 w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Dotychczasowy dyr. Bronisław Bojko ster władzy przekazał p. mgr Lucynie Piątkowskiej, która w ostatnim roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Nowym zastępcą został mgr Lucjan Szeląg

1980 – W szkole zakupiono nowe umeblowanie, odnowiono świetlicę, kuchnię i jadalnię.

1980 – Z okazji Dnia Wojska Polskiego uroczysty poranek i spotkanie z przedstawicielami LWP, udział w capstrzyku na cmentarzu i złożenie kwiatów na grobach żołnierzy poległych podczas II wojny światowej

1980 – Wykopki, ciągle padało. Młodzież ze szkoły aktywnie pracowała w Centrali Ogrodniczo – Pszczelarskiej. Członkowie PCK pomagali w „wykopkach” niewidomej kobiecie

1980 – 14 X Dzień Nauczyciela. Młodzież była odświętnie ubrana. Samorząd Uczniowski z tej okazji przygotował piękny poranek. Były życzenia, łzy, kwiaty i wiele radości

1980 – W listopadzie obchody 63 Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Poranek przygotowały uczennice z klasy 3 o.b.

1980 – W jesieni młodzież korzystała za niewielką odpłatnością z mleka, kawy, bułek i gorącej zupy. Przy tym dożywianiu dyżury pełniły dziewczęta z koła PCK ubrane w białe fartuszki a głowy były przestrojone chusteczkami

1981 – Na dużej Sali w ZSMR i przy orkiestrze odbyła się szkolna potańcówka, były ciastka i napoje

1981 – Odbył się „Dzień Samorządności” czyli dzień swobody i dużych wrażeń pt. „Nie ma to jak samorządność w szkole, są hece i swawole”. Wychowanie w rodzinie prowadziła ucz. B. Jędrych, matematykę E. Witiuk, „wzorowym uczniem” został p. K. Kulik, wzorowa „uczennica” p. Barbara Buczak często zgłaszała się do odpowiedzi na języku polskim prowadzonej przez ucz. A. Dąbrowską, wychowanie obywatelskie prowadziła ucz. B. Średzińska, „wizytację szkoły” przeprowadziła I. Mazur.

1981 – 8 marca to oczywiście Dzień Kobiet – spotkania z młodzieżą, życzenia, kwiaty, była również herbatka z ciasteczkami własnego wypieku

1981 – Marzec obfitował w różne imprezy, spotkania, konkursy. Uczennica Irena Mazur została wyróżniona w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Hrubieszowie.

1981 – Członkinie szkolnego Koła PCK pomyślnie zdały egzaminy z zakresu udzielania I pomocy, natomiast w zgaduj – zgaduli „O alkoholu prawie wszystko” uczennice z kl. III o b zajęły dwa I miejsca były to: A. Szklarz i Danuta Sulejczak

1981 – Odbyła się również konferencja samokształceniowa dla nauczycieli biblioteki, wzbogacony o program artystyczny poświęcony Janowi Kochanowskiemu, a nad całością czuwała p. Krystyna Mazurek

1981 – Uczennice i członkowie ZHP systematycznie porządkowali skwery i trawniki w Hrubieszowie

1981 – Przeprowadzono XXII Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym pod hasłem „ O pokój i postęp społeczny w Świecie.” Przy tej okazji była również część artystyczna.

1981 – Odbyło się również spotkanie z dr K. Kostkiem , który wygłosił prelekcję na temat „Spółdzielczość w czasie okupacji”

1981 – W maju – miesiąc rajdów (m.in. Roztocze) i wycieczek (m.in. Góry Świętokrzyskie, Bieszczady). Klasy kończące szkołę zwiedzały zakłady pracy takie jak: „Delia” w Zamościu, „Gracja” w Hrubieszowie

1981 – Szkoła otrzymała podziękowania na piśmie od Kierownictwa zakładu Rolnego w Wiszniowie za pomoc młodzieży przy zbiorze owoców oraz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie za czynny udział w IV Dekadzie czytelniczej pt. „Biblioteki źródłem wiedzy o regionie zamojskim” i Od Towarzystwa Przyjaciół Wioski Dziecięcej w Biłgoraju za włączenie się do podejmowania działań na rzecz Wioski Dziecięcej (wpłata 1000 zł.)

1981 – Na zakończenie roku (24 VI) w 55 – rocznicę działalności szkoły, szkoła otrzymała imię i sztandar Marii Konopnickiej, napisano z tej okazji hymn ( nauczyciel ZSZ – Maria Grzesiuk), wcześniej były wieczory, albumy i kroniki poświęcone życiu i twórczości tej wspaniałej osoby. Uroczyste gwoździe m.in. wbili: wiz. St. Borowiec, przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego, dr szkoły L. Piątkowska, z-ca dyr. szk. L. Szeląg, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” J. Zieliński, przedstawiciel ZNP E. Bachula, kier. warsztatów szkolnych Z. Paczała, b. dyr. szk. (1948 – 1965) H. Szypulska, b. dyr. szk. (1965 – 1972) M. Nemetti

***

Hymn szkoły

Wszystko tobie ukochana szkoło
Wierność serc i pracę naszych rąk,
Swoją wiedzę i ojczystą mową
Budujemy swego jutra zrąb.

Sztandar nasz się kolorami mieni
Złote myśli Konopnickiej lśnią.
Hrubieszowskiej spadkobiercy ziemi,
Obierają Cię patronką swą

Ref.
W rytmie naszych serc, w trudzie naszych rąk
Wierni sobie i swojej ojczyźnie.
Nasz rodowód stąd, złotych pół i łąk
Pokłonimy się tej ziemi żyznej.
By ten stary gmach
Godnie sztandar nasz
Przyjął w progi i wiernie piastował
By w słoneczny świt równej pracy rytm
Wierność szkole i prawdzie hołdował.

Dla tych wszystkich co w codziennym trudzie
Nasz uczniowski wykuwają los
By wychować nas na mądrych ludzi
Swój Dziękczynny przekażemy głos.

My ojczyzny jutro zbudujemy
Umiejętną pracą naszych rąk
Zawodowe szkoły wybieramy
By pomnożyć dobro wzięte stąd.

***

Z tej okazji, wiersze napisała hrubieszowska poetka Kazimiera Wiśniewska

Oj Szkoło Ty nasza Szkoło
Coś dotąd imienia nie miała
Choć ciągle młodzież uczyłaś
Ciągle wychowywałaś

Dziś radość Cię wielka spotkała
Wesoło jest tutaj i ślicznie
Bo Imię Ci dzisiaj nadano
Poetki Marii Konopnickiej

Ona tak dzieci kochała
Te które nie mogły się uczyć
W swych wierszach w obronę je brała
By los zły od nich odwrócić

W swych myślach ciągle marzyła
Aby dnie takie nastały
By biedne dziecko z magnackim
W szkolnej ławce razem siedziały

By szkolny podręcznik i zeszyt
Wszystkich uczył jednako
By analfabetów nie było
Wśród dziewcząt i chłopaków

Marzenia jej się spełniły
Dla wszystkich otwarte są szkoły
W wygodnych i jasnych salach
Gwar uczniów rozbrzmiewa wesoły

Och, gdyby była dożyła
Tych dni z jej marzeń wyjętych
Weselsze by były jej wiersze
I dzieci w nich uśmiechnięte

Lecz choć jej dawno już nie ma
Jej wiersze wśród nas wciąż żyją
I za nie ją dzieci kochają
Z serc wieńce wdzięczność wiją

A naród wznosi osiedla
I Jej imieniem zaszczyca
I prawie w każdym polskim mieście
jest Konopnickiej ulica

I Jej też imię otrzyma
Dziś nasza szkoła najlepsza
By uczcić wciąż żywą o niej pamięć
W tej szkoły uczniowskich sercach

***

„Sztandar”

Sztandar jest chlubą i dumą jest
Dla szkoły, wojska czy związków
Sztandar jest znakiem jedności sił
Potęgi i obowiązkiem

Sztandar niby wódz wielki prowadził w bój
Na wroga dzielne wojsko
Odważnie, mężnie do przodu wiódł
Po ojcowsku, bratersku i swojsko

A gdy zraniona żołnierska dłoń
Z bólu rozwarła palce
Sztandar ku Ziemi wykonał skłon
Lecz natychmiast chwycił go inny odważny

Szkolne sztandary nie idą w bój
I ten nie pójdzie na wojnę
On z zaszczytem przez lata będzie młodzież wiódł
Ku wiedzy, ku pracy spokojnej

A gdy przyjdzie pierwszy, także trzeci Maj
I dziewiąty maj – Dzień Zwycięstwa
Sztandarem, zaszumi, załopoce wiatr
Że pod nim idzie młodzież – wzór odwagi i męstwa

On zaszumi, zaśpiewa, hen w szeroki świat
Że my Ojczyznę kochamy
Nauką i pracą wydźwigniemy ją
I zginąć jej nie damy

A ci co dziś w drzewiec wbili mały gwóźdź
Z nazwiskiem wyrytym własnym
Życzę sztandarowi aby szkołę wzniósł
Nad poziomy pod względem każdym

Niechaj uczennice i uczniowie jej
Zawsze uczą się pilnie
By po jej ukończeniu każdy pracy dzień
Korzyści niósł naszej Ojczyźnie

By rosła w potęgę i pogodny byt
Wśród pracy i ciągłej przyjaźni
A naród nie głodny w bratniej zgodzie żył
Wesoło, szczęśliwie i raźnie

Rok szkolny 1981/1982

1981 – Po raz pierwszy w historii szkoły (dalej Zespół Szkół Zawodowych) naukę rozpoczęły aż cztery ciągi klas pierwszych odzieżowych oraz Technikum Odzieżowego dla pracujących, który powstał na bazie ZSZ. Ogółem 14 klas z 424 uczniami. W wystroju szkoły dominowała tematyka poświęcona Patronowi szkoły Marii Konopnickiej

1981 – Już we wrześniu młodzież pracowała społecznie w Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej (104 uczennic przez 488 godzin), pokrojono 2.266 kg jabłek i uzyskano 7.831 zł.

1981 – Październik w szkole przebiegł pod znakiem wzmożonej oszczędności w Ajencji PKO

1981 – W ramach współpracy szkolnego koła ZSMP oraz koła tutejszej Jednostki Wojskowej wspólnie przygotowano montaż poetycko – muzyczny poświęcony 38 rocznicy Ludowego Wojska Polskiego

1981 – 14 X dedykowano nauczycielom i pracownikom szkoły wesoły montaż słowno – muzyczny, były kwiaty i życzenia. W wystrojach sal lekcyjnych dominowała tematyka związana z LWP i Dniem Nauczyciela

1981 – Koło TPPR przygotowało uroczysty apel poświęcony rocznicy Rewolucji Październikowej

1981 – Odbyła się wizytacja władz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zamościu, poprzedzono kilkutygodniową kontrolą gospodarki materiałowo – finansowej szkoły oraz warsztatów szkolnych

1981 – Ferie świąteczne w b.r. szkoła rozpoczęła już 14 XII a powodem był ogłoszony dzień wcześniej w naszym kraju Stan Wojenny

1982 – Powrót do szkoły odbył się 4 I

1982 – Drużyna harcerska im. Hanki Sawickiej przeprowadziła zbiórkę pieniężną na rzecz pomocy dla powodzian, zbierając 23.770 zł. i przesyłając na odpowiednie konto

1982 – Udział jak zwykle w pochodzie 1 – Majowym, a wyróżniali się członkowie drużyny ZHP, PCK i grupa sportowa SKS

1982 – Prezydium Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Odrodzenia Narodowego w Hrubieszowie przekazał na piśmie gorące podziękowania za aktywny udział w wiosennych pracach porządkowych na rzecz estetycznego wyglądu miasta.

1982 – Zamojski Oddział Pracowni Konserwacji Zabytków wyraził uznanie i podziękowanie na piśmie za prace porządkowe przy dworku „Du Chateau” w Hrubieszowie

1982 – W szkole było prowadzone współzawodnictwo międzyklasowe za prace społeczno – użyteczne. Rezultaty: 1. kl.1 d – 554 godz., 2. 1 a – 416 g., 3. 1 b – 400 g.

1982 – Ponad 100 ucz. wzięło udział w wycieczce zorganizowanej przez SKKT PTTK na trasie: Ojców, Kraków oraz Szlakiem Piastowskim. Szkolna Komenda OHP wpłaciła na konto tej wycieczki 1800 zł.

1982 – Drużyna harcerska w biegu patrolowym w Zamościu zajęła I miejsce w pionie szkół ponadpodstawowych

1982 – Drużyna harcerska wzięła udział w Rajdzie „Szlakiem Zwycięstwa” po Roztoczu, było też wspaniałe ognisko. Całą akcję letnią podsumowano w Starosielu.

Rok szkolny 1982/1983

1982 – Rok szk. 1982/83 rozpoczął się uroczyście w Sali kina „Plon” dla 447 uczniów zgrupowanych w 17 – tu oddziałach w tym: 4 ciągi klas odzieżowych, 2 wielozawodowych, oraz kl. I i II technikum.

1982 – Ze względu na niedokończony remont zajęcia warsztatowe we wrześniu zostały zawieszone

1982 – W październiku już wszystko było w porządku, sale były wystrojone, tradycyjnie odbyły się uroczyste akademie poświęcone LWP (akademia razem z JW) i Dzień Nauczyciela

1982 – Podczas uroczystości Dnia Nauczyciela kierownik warsztatów Zygmunt Paczała po 35 latach wyróżniającej się pracy w zawodzie nauczyciela został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, a aktu dekoracji dokonał przedstawiciel Urzędu Miasta. Drugą odznaką, jaką otrzymał w tym dniu p. Paczała to Złota Odznaka nadana przez Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, jako wyróżnienie za pracę w kształceniu zawodowym oraz szczególne zasługi dla ZOZ

1982 – W listopadzie odpadł tynk ze stropu w sali warsztatowej nr 1, parkiet wisi w powietrzu i dlatego część młodzieży odbywa naukę zawodu w budynku Cechu

1983 – 8 III apel z okazji Dnia Kobiet

1983 – 21 III był Dniem Samorządności, dyrekcja szkoły przekazała klucze dla młodzieży jako symbol władzy. Młodzież objęła stanowiska nauczycielskie i wzorowo pełniła swoje obowiązki. Miłym zakończeniem tego dnia był pochód na spotkanie z „Wiosną” i topienie „Marzanny”

1983 – Odbył się Festiwal Szkolny piosenki harcerskiej I miejsce zajmuje piosenka pt. „Przyjaciele”

1983 – W barwnym pochodzie 1 – Majowym okazale prezentowała się młodzież ze szkoły w poczcie sztandarowym, w strojach ludowych, harcerskich, grupa PCK z opiekunką I. Mierzwą oraz grupa sportowa

1983 – Na podstawie ekspertyzy technicznej dokonanej przez Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Lublinie oraz Zespołu rzeczoznawców SI i TK Zarządu Głównego w Warszawie z dn. 05 05 1983 r. wynikło, że budynek szkoły nie odpowiada warunkom stawianym tego rodzaju obiektom i w związku z powyższym zajęcia odbywać się będą tylko do końca roku szkolnego a prawdopodobnie nastąpią przenosiny do budynku internatu ZSMR.

1983 – W szkole m.in. uczyli: dyr. L. Piątkowska – j. rosyjski, z-ca dyr. L. Szeląg, R. Stipura – zajęcia praktyczne, K. Sobczuk – j. rosyjski, T. Orzechowski – historia, Z. Kozielewicz – rysunek, Z. Paczała – kier. warsztatów, J. Dziewiczkiewicz – wych. obywatelskie, I. Mierzwa – j. rosyjski, K. Kulik – fizyka, A. Juszczak – matematyka, B. Buczak – j. polski, H. Ździebłowska – zaj. praktyczne

Rok szkolny 1983/1984

Brak wiadomości w kronice

cdn….

Na podstawie kronik szkolnych, życzliwie udostępnionych przez dyrektora ZS nr 1 w Hrubieszowie p. mgr Andrzeja Szkudzińskiego oraz jego zastępcy p. mgr inż. Zbigniewa Petruczynika, który wcześniej tę samą funkcję pełnił w Zespole Szkół Odzieżowych w Hrubieszowie

Opracował
– Marek Ambroży Kitliński (mak)

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010