15 kwietnia 2024

Kartka Bożonarodzeniowa 2010

17 grudnia w Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie rozstrzygnięto oraz wręczono nagrody w konkursie plastycznym „Kartka Bożonarodzeniowa 2010”.

u>PROTOKÓŁ
z przebiegu konkursu plastycznego „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Konkurs został ogłoszony w listopadzie 2010 r. przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Uczestników konkursu podzielono na grupy wiekowe: kl. I-III, kl. IV-VI szkoły podstawowe oraz gimnazja.

Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji Bożonarodzeniowych, propagowanie twórczości plastycznej oraz poznawanie różnych technik plastycznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace należało nadesłać do dnia 03 grudnia br. włącznie na adres Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

W dniu 06 grudnia br. organizatorzy konkursu powołali komisję w składzie:
1. Danuta Kloc – przewodnicząca
2. Barbara Wlizło
3. Joanna Sokół

Komisja przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 501 prac, przy udziale 477 uczniów. W konkursie wzięło udział 11 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczego w Hrubieszowie i Świetlicy Wiejskiej w Moniatyczach. Ze szkół podstawowych w przedziale klas I-III brało udział 215 uczniów, wpłynęło 229 prace, z klas IV-VI – 181 uczniów – 189 prac, z gimnazjów 61 uczniów- 63 prac. Komisja odrzuciła 20 prac, które nie spełniały warunków konkursu.

Przy wystawianiu oceny komisja brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy, różnorodność wykorzystywanych materiałów, staranność i pomysłowość.

Proporcjonalnie do ilości nadesłanych prac w poszczególnych przedziałach wiekowych przyznano określoną ilość nagród i wyróżnień.

W dniu 13 grudnia br. Komisja w wyniku weryfikacji prac konkursowych dokonała ostatecznej oceny nadesłanych prac.

W przedziale z klas I-III szkół podstawowych

I nagroda – Diana Makolągwa kl. III Szkoła Podstawowa w Malicach
II nagroda – Aleksandra Nowosad kl. III Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie
II nagroda – Patrycja Bitner kl. III Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
II nagroda – Karolina Adamczuk kl. I Szkoła Podstawowa w Malicach
III nagroda – Agnieszka Traczuk kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
III nagroda – Mateusz Peczak kl. II Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
III nagroda – Aleksandra Bartnik kl. II Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

Prace wyróżnione
1. Sebastian Czapka kl. II Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
2. Łukasz Flisiuk kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
3. Magdalena Świątek kl. III Szkoła Podstawowa w Husynnem
4. Ewa Romaniszyn kl. I Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
5. Julia Bartko kl. II Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
6. Aleksandra Skawińska kl. II Szkoła Podstawowa w Terebiniu
7. Sandra Drozda kl. I Szkoła Podstawowa w Nieledwi
8. Paulina Wróbel kl. I Szkoła Podstawowa w Malicach
9. Julia Wiśniewska kl. II Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
10. Oliwia Ciucka kl. I Szkoła Podstawowa w Malicach
11. Sylwia Walencik kl. III Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
12. Oliwia Niewiadomska kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
13. Tomasz Budzyński kl. I Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
14. Julia Szymańska kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
15. Wiktoria Grela kl. III Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
16. Elżbieta Kudyk kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
17. Jakub Tlak kl. II Szkoła Podstawowa nr 3 W Hrubieszowie
18. Maja Kiełbowicz kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
19. Piotr Buchajczuk kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
20. Oskar Sokal kl. II Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie
21. Kinga Wróblewska kl. II Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
22. Emma Stasiuk kl. II Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

Nagroda Dyrektora
Marcel Mirosław kl. II Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

W przedziale z klas IV-VI szkół podstawowych

I nagroda – Dominika Krzywonos kl. V Szkoła Podstawowa w Nieledwi
II nagroda – Aleksandra Perehubka kl. IV Szkoła Podstawowa w Nieledwi
II nagroda – Monika Mazur kl. VI Szkoła Podstawowa w Terebiniu
II nagroda – Mikołaj Romański kl. V Szkoła Podstawowa w Werbkowicach
III nagroda – Elżbieta Antosiewicz kl. V Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
III nagroda – Aleksandra Trześniowska kl. IV Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
III nagroda – Sandra Palonka kl. IV Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie

Prace wyróżnione
1. Katarzyna Grabczuk kl. IV Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie
2. Anna Dubienko kl. IV Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie
3. Iga Hajkiewicz kl. V Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
4. Anna Lisowska kl. VI Szkoła Podstawowa w Husynnem
5. Grzegorz Roskal kl. IV Szkoła Podstawowa w Matczu
6. Karolina Panasiewicz kl. V Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
7. Natalia Antosiewicz kl. V Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
8. Patryk Mazurek kl. IV Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
9. Agnieszka Sałęga kl. IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
10. Eryk Witkowski kl. IV Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
11. Patryk Pakuła kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
12. Kamil Jastrzębski kl. IV Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
13. Aleksandra Szymko kl. IV Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie
14. Diana Nowosad kl. V Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie
15. Grzegorz Lisowski kl. V Szkoła Podstawowa w Husynnem
16. Artur Sas kl. IV Szkoła Podstawowa w Werbkowicach
17. Dominika Mroczkowska kl. V Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie

W przedziale gimnazja

I nagroda – Aleksandra Wróbel kl. II Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie
II nagroda – Dawid Bylina kl. II Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie
II nagroda – Paulina Kulczycka kl. II Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie
III nagroda – Paweł Kluczek kl. I Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie
III nagroda – Aleksandra Nowosad kl. I Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Prace wyróżnione
1. Konrad Pogwizd kl. I Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie
2. Hubert Wróblewski kl. II Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie
3. Michał Marek kl. I Zespół Szkół w Werbkowicach
4. Marcin Drączkowski kl. II Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie
5. Piotr Kowal kl. II Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
6. Monika Bajurko kl. I Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie
7. Małgorzata Bagińska kl. II Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
8. Dominika Ogórek kl. I Zespół Szkół w Werbkowicach
9. Flavia Cundari kl. I Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Nagroda dyrektora
Adam Ciesielczuk Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się 17 grudnia 2010 r. w sali Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Nagrody, wyróżnienia i upominki ufundowali:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
Urząd Miasta Hrubieszów
Urząd Gminy Hrubieszów
Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Krystyny i Stefana Du Chateau w Hrubieszowie
Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

***

Info:
Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie