„Kocham, lubię, szanuję….nie śmiecę” – więźniowie sprzątali świat

Od 1994 roku, w każdy trzeci weekend września miliony wolontariuszy, młodzieży i dorosłych, wszystkich, którym zależy na ochronie środowiska wyrusza do lasów, na pobocza dróg, do parków aby sprzątać. Także w Zakładzie Karnym w Hrubiezsowie jak co roku powyższa idea spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno funkcjonariuszy jak i skazanych.

Reklamy

„Sprzątanie świata” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy na całym świecie. Do Polski ideę „sprzątania świata” sprowadziła Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka oraz prezes Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji „Sprzątanie Świata-Polska”.

Od 1994 roku, w każdy trzeci weekend września miliony wolontariuszy, młodzieży i dorosłych, wszystkich, którym zależy na ochronie środowiska wyrusza do lasów, na pobocza dróg, do parków aby sprzątać. Także w Zakładzie Karnym w Hrubiezsowie jak co roku powyższa idea spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno funkcjonariuszy jak i skazanych. Akcję przeprowadzono w dniach 12 – 14 wrzesnia bieżącego roku na terenie przylegajacym do przepływającej przez miasto rzeki Huczwy, ze szczególnym uwzględnieniem „dzikich wysypisk”. Udział w niej wzięła jedna czwarta skazanych osadzonych w tutejszej jednostce pod opieką i czynnym udziałem sześciu wychowawców, którzy przed każdym wyjsciem przeprowadzali pogadanki ze skazanymi na temat idei akcji, zasad bezpieczeństwa oraz właściwej segregacji odpadów. Uczestnicy sprzątania zebrali 100 (120 – sto litrowych)worków śmieci, co stanowi około 2 ton odpadów i nieczystości. To nasza wspólna lekcja ekologii, którą napewno będziemy kontynuować w przyszłości.

 

Info i foto: SWRP (Zakład Karny Hrubieszów)