20 maja 2024

Kolejny krok w kierunku obniżki cen ciepła

W dniu 6 listopada 2014 r. w sali GotArt Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Miasta Hrubieszów oraz władz HSM ze spółką Aisan Kogeneracja I.

 

Spółka na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Gródeckiej 40A realizuje projekt inwestycyjny o wartości 6,5 mln PLN. Inwestycja finansowana jest w 100% przez Aisan Kogeneracja I. W trakcie prezentacji został przedstawiony harmonogram realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto,  prezes Spółki Aisan poinformował między innymi: o złożeniu dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, terminie dostawy ciepła oraz cyt.:

Chciałbym potwierdzić, że wg zawartej Umowy, nasze ceny ciepła wytworzonego w układzie kogeneracyjnym i dostarczanego do miejskiego systemu ciepłowniczego będą obniżone o 20% od taryfy ZEC obowiązującej w danym czasie. Nasz udział procentowy w całej produkcji ZEC będzie zależny od sezonu grzewczegoi zapotrzebowania na c.w. latem. Udział ten może wynieść od 40% do 60%, zatem można szacunkowo określić, że oszczędności na cenie ciepła (bez opłat przesyłowych) będą od 9 do 11%, średnio 10%.

 

 

info i fot UM Hrubieszów