17 kwietnia 2024

Komunikat Przewodniczącej Rady Miasta Hrubieszowa

W związku z koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności proszę mieszkańców miasta, przedstawicieli mediów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli o nieuczestniczenie w obradach XXI Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 29 kwietnia 2020 r.

 

Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzedniej sesji.

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.

Informuję, że zgodnie z decyzją Pani Burmistrz Marty Majewskiej, ze względów bezpieczeństwa, w sesji nie wezmą udziału Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem naczelników (kierowników) referujących projekty uchwał, sprawozdania i informacje.

Wszelkie pilne pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Naja